Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tilastolliset palvelut laajentumisen, naapuruuden ja kehitysyhteistyön alalla
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG EUROSTAT
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
10/06/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
15/07/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
ESTAT/B/2019/004
Tilastolliset palvelut laajentumisen, naapuruuden ja kehitysyhteistyön alalla
Sopimuksen kohteena ovat tilastolliset palvelut laajentumisen, naapuruuden ja kehitysyhteistyön alalla.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
Julkinen hankintasopimus
79330000
Osallistumisehdot
katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
10/06/2019 00:00
15/07/2019 16:00
17/07/2019 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Euroopan naapuruuspolitiikan eteläisiä maita varten järjestetyt seminaarit, työpajat ja työryhmät Tämän erän on tarkoituksena on järjestää 9 tapahtumaa, jotka liittyvät Euroopan naapuruuspolitiikan eteläisten maiden työryhmien kokouksiin ja työpajoihin vuosien 2020 ja 2021 välisenä aikana.
Erä 2 Tietojen keruu, vahvistaminen ja levittäminen laajentumismaita ja Euroopan naapuruuspolitiikan maita varten Tämän tarjouspyynnön tavoitteet ovat— testata Eurostatin julkisen tietokannan (Eurobase) korjattuja rakenteita EU:hun kuulumattomien maiden osalta sekä muutettuja kyselykaavakkeita korjatun tietokannan rakenteiden kanssa,— kerätä tietoa ja täydentää Eurobase-tietokantaa niillä EU:hun kuulumattomien maiden osalta,— arvioida olemassa olevien tietokantaa selittävien (Statistics Explained – SE) artikkelien sisältöä joko niiden poistamiseksi, kahden tai useamman tietokannan artikkelin yhdistämiseksi tai uusilla tiedoilla päivittämiseksi,— lisätä SE-artikkeleita sekä— toimittaa asiakoosteita.
Erä 3 Koulutusohjelma Euroopan naapuruuspolitiikan eteläisissä maissa Tämän sopimuksen päätarkoituksena on eteläisen naapuruuspolitiikan ja kolmansien maiden avustaminen koulutuskurssien laadinnassa ja järjestämisessä (mukaan luettuna kaikki logistiset näkökohdat).
Erä 4 Korkean tason seminaarien järjestäminen Itä-Euroopan ja Keski-Aasian eli ns. EECCA-maiden ylemmälle johdolle Tämän sopimuksen päätavoitteena on tukea EECCA-maiden korkean tason ylemmän johdon seminaarien niin asiasisällön kuin logististen näkökohtienkin järjestämistä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2019/S 110-267172 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 10/06/2019 00:00