Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tuki yhdenmukaistettujen eurooppalaisten julkisen sektorin tilinpäätösstandardie...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG EUROSTAT
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
09/07/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
02/09/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
ESTAT/C/2019/013
Tuki yhdenmukaistettujen eurooppalaisten julkisen sektorin tilinpäätösstandardien kehittämiseksi
Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on— antaa Eurostatille tukea tiettyjen tulevien eurooppalaisten julkisen sektorin tilinpäätösstandardien ja/tai täydentävien EU:n täytäntöönpano-ohjeiden kehittämisessä,— tarjota Eurostatille tukipalvelua annettujen liikekirjanpito- sekä vaikutusnäkökohtakysymysten analysoinnin valmistelua varten, jotta voidaan tukea suoriteperusteisen kirjanpidon toteuttamista jäsenvaltioissa sekä eurooppalaisten julkisen sektorin tilinpäätösstandardien (European Public Sector Accounting Standards – EPSAS) laatimista.Työ voi vaatia läheistä yhteistyötä kansallisia julkissektorin tilinpäätösstandardeja määrittelevien viranomaisten, julkisen sektorin tilinpidosta vastaavien kansallisten viranomaisten sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kuten valtiovarainministeriöiden, jäsenvaltiossa sijaitsevan tilintarkastustuomioistuimen jne. kanssa.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Paras hinta-laatusuhde
79330000
LU00
Osallistumisehdot
katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
09/07/2019 00:00
02/09/2019 16:00
04/09/2019 14:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 130-317852
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
09/07/2019 00:00