Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Englannin kielellä ja muilla EU:n kielillä laadittujen sisältöjen kielentarkistu...
Hankintaviranomainen:
European Institute for Gender Equality
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
23/05/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
02/07/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
FWC EIGE/2019/OPER/04-Lots 1-2
Englannin kielellä ja muilla EU:n kielillä laadittujen sisältöjen kielentarkistus sukupuolineutraaliuden osalta
Sopimuksen yleistavoitteena on varmistaa, että Euroopan tasa-arvoinstituutin julkaisuissa ja/tai verkkosivuston teksteissä, jotka on suunnattu päätöksentekijöille ja muille kuin asiantuntijayleisöille, käytetään sukupuolineutraalia, selkeää, helposti ymmärrettävää ja kohdeyleisön tavoittavaa kieltä. Sopimus koskee sekä englannin kielellä että muilla kielillä laadittuja sisältöjä.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
Julkinen hankintasopimus
73210000
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
23/05/2019 00:00
01/07/2019 23:59
01/07/2019 23:59
02/07/2019 11:00
03/07/2019 11:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Englanninkielisten sisältöjen kielentarkistus sukupuolineutraaliuden osalta Selkeä, ytimekäs ja kiinnostava sisältö on tärkeää, jotta voidaan tukea naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi työskentelevien päätöksentekijöiden ja muiden keskeisten sidosryhmien tietoon ja näyttöön perustuvaa päätöksentekoa. Erän 1 tarkoituksena on tukea Euroopan tasa-arvoinstituuttia sellaisten julkaisujen luomisessa, jotka ovat yhdenmukaisia tämän kuvauksen kanssa.
Erä 2 Muiden kuin englanninkielisten sisältöjen kielentarkistus sukupuolineutraaliuden osalta Erän 2 tavoitteena on tukea Euroopan tasa-arvoinstituuttia muiden kuin englanninkielisten julkaisujen tai verkkosivustoilla julkaistavien tekstien laadun varmistamisessa niin, että kohdekieli vastaa alkuperäisen englanninkielisen tekstin kieltä sukupuolineutraaliuden osalta.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2019/S 114-278777 Oikaisu 17/06/2019 00:00
2019/S 099-238493 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 23/05/2019 00:00