Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tuki Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista annetun asetuk...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Energy (ENER)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
08/07/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
06/09/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENER-B1-2019/505
Tuki Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista annetun asetuksen (EU) n:o 347/2013 arviointia varten
Sopimusosapuolen tehtävänä on laatia selvitys komission tukemiseksi sen arvioidessa Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista 17.4.2013 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) n:o 347/2013 (tässä asiakirjassa jäljempänä ’TEN-E -asetus’). Pyydetyn analyysin tulee olla tosiasioihin ja eri lähteisiin perustuva sekä, mikäli mahdollista, tarjota tietoa määristä sekä siitä, mikäli ja missä määrin tavoitteisiin on päästy. Sen tulisi ottaa huomioon sellaisten aikaisempien selvitysten tulokset, joilla on merkitystä asetuksen kannalta.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Paras hinta-laatusuhde
79419000
00
Osallistumisehdot
katso kohdassa I.3). annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
08/07/2019 00:00
06/09/2019 17:00
09/09/2019 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 129-315247
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
08/07/2019 00:00