Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Puitesopimus EIP:n rahoitusalan toimien tukemiseksi EU:n sisällä ja sen ulkopuol...
Hankintaviranomainen:
European Investment Bank (EIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
01/07/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
12/08/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
TA2018194 R0 FWC
Puitesopimus EIP:n rahoitusalan toimien tukemiseksi EU:n sisällä ja sen ulkopuolella
EIP käynnistää tarjouspyynnön (avoin menettely), jonka tavoitteena on rinnakkaisten puitesopimusten tekeminen erikoistuneita konsulttien kanssa EIP:n ja erityisesti neuvontapalveluista vastaavan osaston tukemiseksi yhteistyössä rahoitustoimista ja hankkeista vastaavien osastojen kanssa. Tarkoituksena on toimittaa neuvontapalveluja rahoituksen välittäjille pk-yritysten ja midcap-yritysten sekä ilmastotoimien rahoituksen aloilla.Puitesopimuksen kokonaisbudjetti on arviolta 50 000 000 EUR 4 vuoden aikana.Puitesopimus koostuu 2 erästä. Erät koskevat pääasiassa seuraavia aloja:— erä 1: rahoituksen saanti pk-yrityksille ja midcap-yrityksille,— erä 2: Ilmastotoimien rahoitus.Hankkeen laajuutta koskevat täydelliset tiedot löytyvät tehtävänkuvauksesta.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
66171000
Välitavoitteet
01/07/2019 00:00
12/08/2019 19:00
19/08/2019 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Rahoituksen saanti pk-yrityksille ja midcap-yrityksille
Kaikki hankintaan liittyvät tiedot löytyvät tarjoajille tarkoitetuista ohjeista.Lue tarjoajille tarkoitetut ohjeet tarkasti. Koska kyseessä on avoin tarjous, tarjousten on sisällettävä kiinnostuksenilmaisu, tekninen tarjous ja hintatarjous.Kaikki ratkaisuperusteita ja arviointitietoja koskevat tiedot löytyvät tehtävänkuvauksesta.
Erä 2
EIP:n ilmastotoimien tukiväline
Kaikki hankintaan liittyvät tiedot löytyvät tarjoajille tarkoitetuista ohjeista.Lue tarjoajille tarkoitetut ohjeet tarkasti. Koska kyseessä on avoin tarjous, tarjousten on sisällettävä kiinnostuksenilmaisu, tekninen tarjous ja hintatarjous.Kaikki ratkaisuperusteita ja arviointitietoja koskevat tiedot löytyvät tehtävänkuvauksesta.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 124-301869
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
01/07/2019 00:00