Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Merenkulkutietojen ja niihin pääsyn toimittaminen muuta kuin kaupallista käyttöä...
Hankintaviranomainen:
European Maritime Safety Agency
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
18/07/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
21/08/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
EMSA/OP/20/2019
Merenkulkutietojen ja niihin pääsyn toimittaminen muuta kuin kaupallista käyttöä varten
Sopimusten tavoitteena on merenkulkualaa koskevien ajantasaisten tietojen ja historiatietojen toimittaminen muuta kuin kaupallista käyttöä varten. Tiedonkäsittely, tietojen poiminta ja analysointi ovat olennaisen tärkeitä, jotta Euroopan komissio ja jäsenvaltiot voivat tehdä tarvittavat toimenpiteet toimiensa parantamiseksi ja nykyisten toimien tehokkuuden ja kustannustehokkuuden arvioimiseksi.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
Puitesopimus
72320000
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
18/07/2019 00:00
21/08/2019 16:00
23/08/2019 11:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Alusten liikkeet, satamien tunnistus ja asiaankuuluvat alusten tiedot
Erä koskee tietoja, jotka liittyvät alusten liikkeisiin (satamakäynnit, ankkuripaikat ja kauttakulkuliikkeet), satamien tunnistamiseen ja alusten tietoihin niiden ollessa liikkeessä, jotta voidaan saada tukitietoja alusten toimista. Tarkat tietojen osat ovat moduulikohtaisia (moduulista a moduuliin b). Jos tietokentän osalta annetaan ainoastaan koodit (esim. yrityksen IMO-koodi, aluksen tyypin koodi), koodinpurkutaulukot ovat tarpeen tietojen merkityksen ymmärtämiseksi.
Erä 2
Aluksen elinkaari
Tämä erä koskee kaikkia aluksen tietoja ja historiatietoja, laivayhtiöiden tietoja ja laivayhtiöiden aluksiin liittyviä historiatietoja, jotka koskevat laivaliikennetoimintaan liittyviä onnettomuuksia, satamavaltion suorittamia tarkastuksia ja niihin liittyviä puutteita, polttoainetäydennyksiä ja korjauksia ja/tai jälkiasennuksia (jos tiedot ovat saatavilla), tarkastuksia (jos tiedot ovat saatavilla), aluksen koneistoa, laitteita, uusia ja purettuja aluksia, EMSAn käyttäjien verkkotilauksia, jotka tarjoavat nopean pääsyn viimeisimpiin tietoihin ja luvan aluksen ja sen koneen yksityiskohtaisten tietojen tarkastelemiseksi muissa EMSAn sovelluksissa (moduulit a–g).
Erä 3
Aluksia koskevat tiedot
Tämä erä koskee räätälöityjä tuotteita sekä pääsyä merenkulkuun liittyviin sovelluksiin, jotka tarjoavat tietoa alusten polttoainetäydennystoimista ja hyödykkeiden kuljetuksista meriteitse (mukaan luettuina öljyrahdin kuljetus) (moduulit a ja b).
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 137-336355
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
18/07/2019 00:00