Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tuki ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevien toimenpiteiden valmis...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Energy (ENER)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
20/09/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
24/10/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENER/C3/2019-467/04
Tuki ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevien toimenpiteiden valmistelutyölle, mukaan luettuna renkaiden merkintää koskeva ohjelma
Direktiivin 18 artiklassa säädetään seuraavaa: ”komissio varmistaa, että se tehtäviään hoitaessaan huolehtii kunkin täytäntöönpanotoimenpiteen osalta jäsenvaltioiden edustajien ja kaikkien kyseessä olevaan tuotteeseen/tuoteryhmään liittyvien osapuolten kuten tuotannonalan, pk-yritykset ja käsiteollisuus mukaan luettuina, ammattiliittojen, kauppiaiden, vähittäiskauppiaiden, maahantuojien, ympäristönsuojeluryhmien ja kuluttajajärjestöjen tasapuolisesta osallistumisesta”.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
Julkinen hankintasopimus
73000000
Osallistumisehdot
Välitavoitteet
20/09/2019 00:00
22/10/2019 23:59
23/10/2019 23:59
24/10/2019 17:00
25/10/2019 11:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Kuluttaja-alan kansalaisjärjestöt: sidosryhmien edustus Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa kolmen vuoden ajan sopimuksen voimaantulosta lähtien, että Euroopan kuluttajajärjestöjen ja ympäristöalan kansalaisjärjestöjen näkemykset ovat hyvin edustettuina valmisteluprosessissa, jonka seurauksena toteutetaan ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevan direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteet ja niiden tarkistaminen, mukaan luettuna vapaaehtoisten sopimusten arviointi sekä ekologisen suunnittelun ja energiamerkinnän kuulemisfoorumin tutkimusvaiheessa että tarvittaessa sen jälkeen.Tähän on myös kuuluttava asiaankuuluvien poliittisten välineiden (varsinkin renkaiden merkitsemistä koskeva asetus) valmistelu- ja tarkistusprosessi.Lopuksi sopimuksen tavoitteena on myös sen varmistaminen, että kuluttajat ja ympäristöalan kansalaisjärjestöt, jotka ovat lähimpänä kuluttajia ja kansalaisia, tarjoavat riittävää ja räätälöityä tietoa kyseisille kohderyhmille tiettyihin tuotteisiin kohdistuvista EU:n energiatehokkuuslinjauksista johtuvista toimenpiteistä sekä niiden vaikutuksista ja hyödyistä.
Erä 2 Ympäristöalan kansalaisjärjestöt: sidosryhmien edustus Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa kolmen vuoden ajan sopimuksen voimaantulosta lähtien, että Euroopan kuluttajajärjestöjen ja ympäristöalan kansalaisjärjestöjen näkemykset ovat hyvin edustettuina valmisteluprosessissa, jonka seurauksena toteutetaan ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevan direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteet ja niiden tarkistaminen, mukaan luettuna vapaaehtoisten sopimusten arviointi sekä ekologisen suunnittelun ja energiamerkinnän kuulemisfoorumin tutkimusvaiheessa että tarvittaessa sen jälkeen.Tähän on myös kuuluttava asiaankuuluvien poliittisten välineiden (varsinkin renkaiden merkitsemistä koskeva asetus) valmistelu- ja tarkistusprosessi.Lopuksi sopimuksen tavoitteena on myös sen varmistaminen, että kuluttajat ja ympäristöalan kansalaisjärjestöt, jotka ovat lähimpänä kuluttajia ja kansalaisia, tarjoavat riittävää ja räätälöityä tietoa kyseisille kohderyhmille tiettyihin tuotteisiin kohdistuvista EU:n energiatehokkuuslinjauksista johtuvista toimenpiteistä sekä niiden vaikutuksista ja hyödyistä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2019/S 182-442066 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 20/09/2019 00:00