Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Oppimista ja urakehitystä koskeva tuki ja kannustimet
Hankintaviranomainen:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
15/07/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
16/09/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
AO/DLE/PMDFON-PLI/Support and Incentives/002/19
Oppimista ja urakehitystä koskeva tuki ja kannustimet
Tämän tarjouspyynnön kohteena on sellaiseen taloudelliseen ja muuhun kuin taloudelliseen tukeen liittyvien kustannusten ja tulosten (panokset, tulokset ja dokumentoidut vaikutukset) analysointi, joilla tuetaan yksityishenkilöitä ja yrityksiä oppimistoimissa ja urakehityksissä. Lisäksi sopimus koskee tarjonta- ja kysyntäpuolen toimia sekä työmarkkinapalveluja.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
Julkinen hankintasopimus
http://www.cedefop.europa.eu
73000000
Osallistumisehdot
katso lisätiedot hankinta-asiakirjoista.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
15/07/2019 00:00
16/09/2019 16:00
17/09/2019 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Henkilökohtainen oppimista ja urakehitystä koskeva tuki
Erä 1 koskee lähinnä tarjontapuolen toimia, kuten neuvontaa, validointia, arviointeja/ohjausta sekä perustaitoihin liittyvää koulutusta.
Erä 2
Taloudelliset ja muut kuin taloudelliset kannusteet koulutuksen tarjoamiseen ja siihen osallistumiseen kannustamiseksi
Erä 2 koskee lähinnä kysyntäpuolen toimia, kuten taloudellisia kannusteita (esim. apurahat, verokannusteet, työnantajamaksuihin perustuvat apurahamekanismit) sekä muita kuin taloudellisia kannusteita (kuten rahoitusmahdollisuuksia koskevien tietojen/neuvonnan antaminen, tekninen tuki koulutuksen kehittämiseksi), koulutuksen edistämiseksi yrityksissä. Lisäksi erä koskee yksityishenkilöille suunnattuja rahoitusvälineitä, joilla pyritään kannustamaan heitä osallistumaan koulutukseen.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 148-363138
Oikaisu
02/08/2019 00:00
2019/S 134-328523
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
15/07/2019 00:00