Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Pilottihanke lindaanin ja heksakloorisykloheksaanin olemassaolon arvioimiseksi E...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
30/07/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
30/09/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENV.D.1/ETU/2019/0023
Pilottihanke lindaanin ja heksakloorisykloheksaanin olemassaolon arvioimiseksi Euroopan unionissa ja sen vaatimat toimet
Euroopan parlamentti on antanut tehtäväksi komissiolle tämän pilottihankkeen hoitamisen, jotta voitaisiin parantaa tietämystä lindaanin ja heksakloorisykloheksaanin aiheuttamasta kontaminaatiosta ja niiden vaatimasta jätehuollosta. Tämän sopimuksen tarkoituksena on avustaa Euroopan komissiota yhtäältä laatimalla yksityiskohtainen luettelo lindaanin ja heksakloorisykloheksaanin tuotantopaikoista, jätteiden läjityspaikoista, kaatopaikoista ja käsittelykeskuksista EU:ssa ja toisaalta auttamalla niitä julkisia viranomaisia paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla, jotka joutuvat käsittelemään lindaania ja heksakloorisykloheksaania koskevia kysymyksiä, ja antamalla heille tukea, asiantuntemusta, neuvoja ja konsultointia.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Paras hinta-laatusuhde
90700000
00
Osallistumisehdot
katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
valintaperusteet hankinta-asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
valintaperusteet hankinta-asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
Välitavoitteet
30/07/2019 00:00
30/09/2019 16:00
02/10/2019 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 145-355940 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 30/07/2019 00:00