Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Merenkulkualan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Tekninen selvitys aluksien en...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
14/08/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
04/10/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
2019-539 V1.1
Merenkulkualan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Tekninen selvitys aluksien energiatehokkuuden suunnitteluindeksistä tulevaisuudessa
Energiatehokkuusindeksi on yksi tärkeimmistä lyhyen aikavälin toimenpiteistä, joilla edistetään kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kasvihuonekaasujen vähentämiseen liittyvän strategian tavoitteiden saavuttamista. Aihe on Euroopan komission ja EU:n jäsenvaltioiden asialistan kärjessä, ja aiempien kansainvälisellä tasolla pitämiensä puheenvuorojen aikana komissio puolusti kunnianhimoista energiatehokkuuden suunnitteluindeksin vaihetta 4, jonka tavoitteena tulisi olla kaikkien uusien markkinoille noin vuodesta 2030 alkaen tulevien alusten kasvihuonepäästöjen vähentäminen merkittävästi. Energiatehokkuuden suunnitteluindeksillä on tärkeitä turvallisuusvaikutuksia, joten se liittyy kiinteästi liikenteen ja liikkumisen pääosaston tavoitteisiin. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimenpiteiden toteuttamisen nopeuttamiseksi meriympäristön suojelukomitea päätti 74. istunnossaan edetä tekniseen työhön, joka vaatii energiatehokkuuden suunnitteluindeksin puitteiden perusteellista analysointia ja tarkistamista, koska energiatehokkuuden parantaminen on yhä tärkeämpää. Tämä puolestaan edellyttää uutta analyyttistä työtä suurimmalle osalle alusten luokista.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Paras hinta-laatusuhde
79411000
BE100
Osallistumisehdot
ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
14/08/2019 00:00
04/10/2019 23:59
11/10/2019 11:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 172-418776
Oikaisu
06/09/2019 00:00
2019/S 156-384137
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
14/08/2019 00:00