Tarjouspyynnön tiedot

Nouvelle version de l'annexe I.D. (Cahier des clauses administratives)publiée: le point 5.2. a été retiré car non-applicable.
Otsikko:
Teoreettinen ja käytännön koulutus tulipaloriskien ehkäisyn, laitosten pelastusp...
Hankintaviranomainen:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
16/08/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
24/09/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
OIL.06/PO/2019/030
Teoreettinen ja käytännön koulutus tulipaloriskien ehkäisyn, laitosten pelastuspalvelutoiminnan, pienille lapsille annettavan ensiavun sekä tulipalotilanteisiin liittyvän ennakoivan tiedottamisen alalla
Tämän sopimuksen kohteena ovat koulutuspalvelut tulipaloriskien ehkäisyn, pelastuspalvelutoiminnan, vauvoille ja lapsille annettavan ensiavun sekä tulipalo- ja evakuointitilanteisiin liittyvän ennakoivan tiedottamisen alalla.Tähän sopimukseen kuuluu seuraavat 4 erää:— erä 1: tulipaloriskien ehkäisyä koskevat teoreettiset ja käytännön koulutuspalvelut – Luxemburg,— erä 2: pelastuspalveluja laitoksissa koskevat koulutuspalvelut – Bryssel,— erä 3: päiväkotien henkilöstön vauvoille ja lapsille annettavaa ensiapua koskevat koulutuspalvelut – Bryssel,— erä 4: ennakoivat tulipalo- ja evakuointitilanteiden vaatimiin toimiin liittyvät koulutuspalvelut – Luxemburg.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
Julkinen hankintasopimus
80560000
Osallistumisehdot
luettelo ja kuvaus käyvät annetaan sopimusasiakirjoissa.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
16/08/2019 00:00
24/09/2019 15:00
25/09/2019 14:30
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Tulipaloriskien ehkäisyä koskevat teoreettiset ja käytännön koulutuspalvelut – Luxemburg
Tämän sopimuksen kohteena on järjestää teoreettista ja käytännön koulutusta tulipaloriskien ehkäisemiseksi Luxemburgissa sijaitsevien toimielinten henkilökunnalle.Näiden koulutusten tarkoituksena on opettaa henkilökunnalle tulipalontorjuntatoimia sekä tulipalon sattuessa noudatettavia menettelytapoja tulipalojen riskien vähentämiseksi.Ne kohdistuvat 2 erilliseen osallistujaryhmään:— palontorjunta- ja alkusammutusryhmän jäsenet,— alkusammutusryhmien johtajat.
Erä 2
Pelastuspalveluja laitoksissa koskevat koulutuspalvelut – Bryssel
Kyseessä ovat koulutukset ja kertauskurssit niille Brysselissä sijaitsevien toimielinten/elinten henkilökunnan jäsenille, jotka haluavat saada todistuksen tai kerrata taitojaan laitosten pelastuspalvelujen alalla.
Erä 3
Päiväkotien henkilöstön vauvoille ja lapsille annettavaa ensiapua koskevat koulutuspalvelut – Bryssel
Nämä koulutuspalvelut on tarkoitettu Brysselissä sijaitsevien Euroopan komission hallinnoimien päiväkotien henkilöstölle.Päiväkotien henkilöstö joutuu työssään reagoimaan odottamattomiin tilanteisiin. Joidenkin henkilöstön jäsenten tulisi hallita ensiavun antaminen. Tämän alan koulutuksen tulisi antaa päiväkodin henkilöstölle edellytykset yksinkertaisin toimenpitein ja ilman lääketieteellistä erikoisammattitaitoa suorittaa ensiaputoimia vauvan tai lapsen henkeä ja terveyttä uhkaavissa hätätapauksissa.
Erä 4
Ennakoivat tulipalo- ja evakuointitilanteiden vaatimiin toimiin liittyvät koulutuspalvelut – Luxemburg
Tämän sopimuksen kohteena on järjestää ennakoivaa koulutusta kiinteistöjen tulipalon tai evakuointitilanteen sattuessa noudatettavista menettelytavoista Luxemburgissa sijaitsevien toimielinten henkilökunnalle.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 157-386459
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
16/08/2019 00:00