Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Puitesopimukset, jotka koskevat vaatimustenmukaisuutta ja due diligence -palvelu...
Hankintaviranomainen:
European Investment Bank (EIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
18/09/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
30/10/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
CFT-1571
Puitesopimukset, jotka koskevat vaatimustenmukaisuutta ja due diligence -palveluja
4 erään jaetut puitesopimukset, jotka koskevat vaatimustenmukaisuutta ja due diligence -palveluja.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
Puitesopimus
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
79000000
Osallistumisehdot
Katso hankinta-asiakirjat.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
18/09/2019 00:00
07/10/2019 23:59
22/10/2019 23:59
30/10/2019 15:00
30/10/2019 16:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Vaatimustenmukaisuuspalvelut (luotettavuus/veroasioita koskevat due diligence -tarkastukset ja muu vaatimustenmukaisuutta koskeva tuki) Tässä erässä keskitytään due diligence -tarkastuksiin, vaatimustenmukaisuuden riskien hallintaan, vaatimustenmukaisuuden toimintalinjauksiin ja menettelyihin sekä yleiseen vaatimustenmukaisuuden tukeen liitteessä A ”tekniset eritelmät” kuvatun mukaisesti.
Erä 2 Etiikkaa ja luotettavuuden noudattamista koskeva tuki Tämä erä koostuu palveluista, jotka liittyvät väärinkäytösten ja mahdollisten EIP:n menettelysääntöjen rikkomistapausten tunnistamiseen, liitteessä A ”tekniset eritelmät” kuvatun mukaisesti.
Erä 3 Etiikkaa ja luotettavuutta koskevan tietoisuuden lisäämispalvelut Tämä erä koostuu palveluista, jotka liittyvät henkilöstön jäsenten (ja vastaavien) sekä hallintoelinten jäsenten kouluttamiseen luotettavuutta ja etiikkaa koskevissa asioissa, liitteessä A ”tekniset eritelmät” kuvatun mukaisesti.
Erä 4 Seuraamuksia koskeva erikoisala Tämä erä koostuu palveluista, joilla autetaan EIP:tä noudattamaan seuraamuksia, joita sovelletaan sen toimintoihin ja toimiin, liitteessä A ”tekniset eritelmät” kuvatun mukaisesti.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2019/S 180-437488 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 18/09/2019 00:00