Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Käännöspalvelut saksan kieleen
Hankintaviranomainen:
European Parliament, DG Translation
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
16/09/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
28/10/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
TRA/DE/2019
Käännöspalvelut saksan kieleen
Euroopan parlamentti, joka toimii hankintaviranomaisena Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean puolesta, on päättänyt julkaista tämän tarjouspyynnön. Tarjouspyynnön kohteena on puitesopimusten tekeminen englanninkielisiä tai ranskankielisiä yksikielisiä ja monikielisiä lähdeasiakirjoja koskevien käännöspalvelujen toimittamisesta englannin, ranskan tai italian tai espanjan kielistä saksan kieleen.Puitesopimus tulee voimaan 1.1.2020 tai sinä päivänä, jona viimeinen sopimusosapuoli allekirjoittaa sen, ja se päättyy vuoden 2020 lopussa. Puitesopimuksen enimmäiskestoaika on 5 vuotta.Puitesopimuksen allekirjoittaminen ei muodosta velvoitetta ulkoistaa mitään käännöstoimeksiantoja kyseisen sopimuksen yhteydessä.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Paras hinta-laatusuhde
79530000
LU
Välitavoitteet
16/09/2019 00:00
21/10/2019 12:00
25/10/2019 23:59
28/10/2019 23:59
05/11/2019 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2019/S 178-432539 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 16/09/2019 00:00