Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tietoteknisen infrastruktuurin ja toiminnan hallintapalvelujen toimittaminen
Hankintaviranomainen:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
15/10/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
10/12/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
AO/018/19
Tietoteknisen infrastruktuurin ja toiminnan hallintapalvelujen toimittaminen
Tämän tarjouspyynnön kohteena on tietoteknisen infrastruktuurin ja toiminnan hallintapalvelujen hankinta virastolle.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Puitesopimus
Paras hinta-laatusuhde
72000000
ES521
Osallistumisehdot
Mikäli tarjouksen tehnyt ryhmittymä nojautuu palveluihin, joita suoritetaan EU:n ulkopuolella, vaaditaan, että näiden EU:n ulkopuolisten suorituspaikkojen tulee todistettavasti noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725, annettu 23. päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta, joka astui voimaan 11.12.2018.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
15/10/2019 00:00
10/12/2019 13:00
12/12/2019 11:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 199-482541
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
15/10/2019 00:00