Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Palvelusopimus teknisestä tuesta ihmisten ja suurten lihansyöjien yhteiseloa kos...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
10/07/2014
Tarjousten vastaanoton määräaika:
04/09/2014
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
ENV.B.3/SER/2014/0036.
Palvelusopimus teknisestä tuesta ihmisten ja suurten lihansyöjien yhteiseloa koskevaa EU:n foorumia varten
Sopimusosapuolen on suoritettava seuraavat tehtävät:Tehtävä A – tuki foorumin työlleAsiaankuuluvien asiakirjojen ja hyvien käytäntöjen kokoaminen:sopimusosapuoli auttaa foorumin jäseniä tunnistamaan ja keräämään esimerkkejä konfliktien vähentämisen ja/tai välttämisen hyvistä käytännöistä sekä kokemuksista tilanteista, joissa ihmiset elävät menestyksekkäästi rinnakkain suurten lihansyöjien kanssa.Tuki foorumin viestintäsuunnitelmaa varten:Sopimusosapuoli auttaa Euroopan komissiota ja foorumin jäseniä laatimaan sellaisen viestintäsuunnitelmaluonnoksen foorumia varten, joka levitetään foorumin muodostavien, kattojärjestöinä toimivien sidosryhmien jäsenten verkoston kautta.Sopimusosapuoli luonnostelee ja valmistelee sellaisen nelisivuisen lentolehtisen ulkoasun, joka sisältää ajan tasalla olevaa tietoa foorumista kaikilla EU:n virallisilla kielillä, maltan ja iirin kieliä lukuun ottamatta. Euroopan komissio tulostaa kyseiset lentolehtiset.Tehtävä B – foorumin resurssikeskusFoorumin resurssikeskus on verkkopohjainen resurssikeskus, jossa ei toisteta muita saatavilla olevia resursseja vaan tarjotaan linkkejä niihin sen lisäksi, että keskuksessa säilytetään ainutlaatuista tietoa tai sellaista tietoa, jota ei ole muualla saatavilla digitaalisessa muodossa (tekijänoikeusrajoitteiden rajoissa).Sopimusosapuoli päivittää ja sen jälkeen ylläpitää ympäristöasioiden pääosaston luontoverkkosivuston osana kehitettyä suuria lihansyöjiä koskevaa verkkosivustoa käyttäen ainoastaan teknologioita, joiden avulla sivusto on kehitetty (ainoastaan staattiset HTML-sivut).Usein esitettyjä kysymyksiä koskeva palvelu:Sopimusosapuoli ylläpitää verkkosivuston usein esitettyjä kysymyksiä koskevaa osiota sellaisia kysymyksiä varten, jotka koskevat ihmisten ja suurten lihansyöjien välisiin konflikteihin liittyviä parhaita käytäntöjä ja neuvontaa.Säännölliset, sähköpostina lähetettävät kiertokirjeet:Sopimusosapuoli luonnostelee kuukausittaisen tiedotteen, joka lähetetään sähköpostitse foorumin jäsenille ja joka sisältää uutisia foorumin sisäisen työn viimeisimmistä kehityksistä. Tiedotteessa myös pyydetään tietoja ja palautetta foorumin jäseniltä. Osia tästä kiertokirjeestä voidaan myös julkaista verkkosivuston kaksi kertaa kuukaudessa julkaistavissa päivityksissä. Ympäristöasioiden pääosasto jakelee tiedotteiden kuukausinumerot foorumin jäsenille.Tehtävä C – kokouksetVuosittaiset kokoukset:Yksi foorumin vuosittainen kokous, joka kestää yhden päivän ja jolla on kaksi seuraavaa tarkoitusta: 1) aihekohtaisissa tehtävissä saavutetun etenemisen kartoitus ja palautteen pyytäminen jäseniltä sekä 2) foorumin jäsenten väliset verkostoitumismahdollisuudet. Sopimusosapuoli valmistelee kutsuttavien henkilöiden luettelon, asialuettelon ja kokousasiakirjat sekä toimittaa asiantuntijat, joilla on kokemusta ihmisten ja suurten lihansyöjien välisiä konflikteja koskevien keskustelujen helpottamisesta. Lisäksi sopimusosapuoli valmistelee kokousten pöytäkirjat.Työpajat:Foorumi päättää enintään kahdesta aihekohtaisesta/alueellisesta työpajasta, jotka on järjestettävä jäsenvaltioissa. Sopimusosapuoli toimittaa tukea sekä komissiolle että foorumin jäsenille kyseisiä työpajoja varten samankaltaisin ehdoin kuin vuosittaista kokousta varten eli sopimusosapuoli laatii asialuettelot, kokousten pöytäkirjat sekä toimittaa asiantuntijat helpottamaan keskusteluja.Komissio tarjoaa tapahtumapaikan vuosittaista kokousta varten Brysselissä. Foorumin jäsenet päättävät työpajojen tapahtumapaikat sekä myös maksavat niistä mahdollisesti aiheutuvat kulut. Tämä sopimus ei kata mitään matka- tai ateriakuluja, jotka aiheutuvat kyseisistä kokouksista.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
10/07/2014
Ei sovelleta
27/08/2014 16:30
28/08/2014
04/09/2014 16:00
18/09/2014 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2014/S 130-231897 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 10/07/2014