Tarjouspyynnön tiedot

Due to the present situation of confinement related to the Coronavirus pandemic , a public opening of tenders is not possible. The opening will take place on 16/04/2020 at 11:00 hrs as scheduled and the record automatically generated by the system will be sent to all tenderers after the closure of the opening session. For exceptional reasons the deadline of this Call for Tenders has been extended to 14/04/2020 12:00 - the new deadline will be published soon in eNotices.
Otsikko:
Puitesopimus arviointia, vaikutusten ja vaatimustenmukaisuuden arviointia, polit...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
04/02/2020
Tarjousten vastaanoton määräaika:
14/04/2020
Tila:
Suljettu
Tiedot
JUST/2020/PR/03/001
Puitesopimus arviointia, vaikutusten ja vaatimustenmukaisuuden arviointia, politiikan tukea ja oikeudellista analysointia varten
Erä 1: arviointi, vaikutusten arviointi ja niihin liittyvät toimintaohjelmien tukipalvelut oikeuden ja kuluttajapolitiikan aloillaErä 2: oikeudelliset analyysipalvelut mukaan luettuna EU-lainsäädännön kansallisten täytäntöönpanotoimien vaatimustenmukaisuuden arviointi oikeuden ja kuluttajapolitiikan aloillaErä 3: henkilötietojen siirtoon EU:n jäsenvaltioista kolmansiin maihin liittyvät vaatimustenmukaisuuden arviointia ja oikeudellista analyysia koskevat palvelut
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
Puitesopimus
79000000
Osallistumisehdot
Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
04/02/2020 00:00
14/04/2020 12:00
16/04/2020 11:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
arviointi, vaikutusten arviointi ja niihin liittyvät toimintaohjelmien tukipalvelut oikeuden ja kuluttajapolitiikan aloilla
Seuraavat toimeksiannot kuuluvat erään 1:— arvioinnit,— vaikutustenarvioinnit,— muut toimintalinjauksiin liittyvät tukiselvitykset.Erän 1 toimeksiannot voivat liittyä joko lainsäädäntöaloitteisiin tai muihin aloitteisiin (mukaan luettuna delegoidut ja täytäntöönpanosäädökset) sekä meno-ohjelmiin. Toimintalinjauksin liittyvät tukiselvitykset tarjoavat erityisesti ennakoivaa panosta tulevien toimintalinjausten kehittämistä varten.
Erä 2
oikeudelliset analyysipalvelut mukaan luettuna EU-lainsäädännön kansallisten täytäntöönpanotoimien vaatimustenmukaisuuden arviointi oikeuden ja kuluttajapolitiikan aloilla
Erän 2 puitesopimuksen tarkoituksena on siis tarjota palveluja, joilla tuetaan oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosastoa saavuttamaan oikeudelliset ja poliittiset tavoitteet, ja se kattaa seuraavat selvitykset:— jäsenvaltioiden lainsäädännöllisten ja hallinnollisten toimenpiteiden yhdenmukaisuuden arvioiminen unionin lainsäädännön suhteen oikeus- ja kuluttajapolitiikan aloilla (ks. kohta II.2.1). Tämä sisältää kansalliset toimenpiteet direktiivien saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä, kaikki kansalliset toimenpiteet, jotka on hyväksytty oikeus- ja kuluttaja-alojen asetusten yhteydessä,— kansallisten tuomioistuinten soveltaman ja tulkitseman Euroopan unionin lainsäädännön analysointi oikeus- ja kuluttajapolitiikan aloilla,— toimenpiteet, jotka on toteutettu sen varmistamiseksi, että kansallinen hallinto sekä kansalliset oikeusasiamiehet ja tuomioistuinten ulkopuoliset ratkaisuelimet soveltavat Euroopan unionin lainsäädäntöä oikeus- ja kuluttajapolitiikan aloilla,— oikeus- ja kuluttaja-aloilla hyväksytyt kansallisten hallinnolliset tai oikeudelliset toimenpiteet, jotka täydentävät Euroopan unionin lainsäädäntöä tai ovat päällekkäisiä sen kanssa,— oikeus- ja kuluttaja-aloilla sovellettavat kansalliset oikeudelliset puitteet tietyillä oikeudellisilla ja kuluttajiin liittyvillä aloilla.
Erä 3
vaatimustenmukaisuuden arviointi ja oikeudelliset analyysipalvelut oikeuden ja kuluttajapolitiikan aloilla
Yleisesti ottaen tämän erän tehtävät koostuvat oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston tukemisesta analysoimalla, tarkastelemalla ja arvioimalla henkilötietojen suojaamista koskevaa oikeudellista kehystä, institutionaalisia rakenteita ja käytäntöjä kolmansien maiden ryhmässä, tietyssä kolmannessa maassa tai osassa tällaista maata tai kansainvälisessä/alueellisessa järjestössä. Näitä puitteita arvioidaan suhteessa EU:n oikeudellisiin puitteisiin. Tähän voivat kuulua maita, joissa on yksi tietosuojalaki, sekä maita, joissa on monimutkainen tietosuojakehys (esim. viimeaikaiset alakohtaiset lait tai useat lainsäädännölliset kerrokset). Sekä kaupallisiin että lainvalvontatarkoituksiin tapahtuviin tiedonsiirtoihin voidaan puuttua. Selvitykseen voi sisältyä arvio ehdoista, jotka koskevat hallituksen pääsyä tietoihin lainvalvontaa/kansallista turvallisuutta varten.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2020/S 062-146893
Oikaisu
27/03/2020 00:00
2020/S 024-052527
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
04/02/2020 00:00