Tarjouspyynnön tiedot

Please be informed that the deadline for dispatching tenders has been extended by 10 working days, i.e., the new deadline for receipt of tenders is 05/11/2014 (14:00 CET). Consequently, the new deadline for questions is 27/10/2014 and the opening of tenders will be organized on 11/11/2014 at 14:00 CET. All dates indicated in e-Tendering will be updated as soon as the corrigendum in the contract notice will be published in the Official Journal.
Otsikko:
Internetpalvelut ja kiinteän linjan puhelinpalvelut
Hankintaviranomainen:
EUROJUST
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
05/09/2014
Tarjousten vastaanoton määräaika:
05/11/2014
Tila:
Suljettu
Tiedot
2014/PO/EJ/9.
Internetpalvelut ja kiinteän linjan puhelinpalvelut
Hankintamenettelyn tavoitteena on laadukkaiden, katkottomien internetpalvelujen ja kiinteän linjan puhelinpalvelujen toimittaminen Eurojustille. Kyseiset palvelut on luokiteltu liiketoiminnalle kriittisiksi palveluiksi ja näin ollen niiden on oltava luotettavia ja vikasietoisia ja niiden saatavuuden on oltava erittäin hyvä (erä 1). Internetpalvelujen ja kiinteän linjan puhelinpalvelujen lisäksi Eurojust haluaa hankkia myös oheispalveluja eli yleismaailmalliset kansainväliset ilmaispuhelinnumerot (UIFN) ja ilmaispuhelupalvelut (erä 2). Nämä vaatimukset huomioon ottaen Eurojust etsii sopimusosapuolia, jotka pystyvät toimittamaan teknisissä eritelmissä (liite A) kuvatut palvelut sopimusehtojen (liite D) mukaisesti ja varmistamaan samalla palvelutasoa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen (liite A.1). Tarjoajien olisi myös harkittava asiaankuuluvien tarjousten jättämistä täydentävien palvelujen toimittamisesta. Täydentävät palvelut määritetään teknisissä eritelmissä (liite A), ja ne ovat osa ratkaisuperusteita. Nämä palvelut eivät ole pakollisia, mutta jos niistä tehdään tarjous, ne sisällytetään sopimukseen. Lisäksi tarjoajia pyydetään esittämään Eurojustille ratkaisuehdotuksensa siitä, kuinka pakollisten palvelujen (internetpalvelut ja kiinteän linjan puhelinpalvelut) kustannuksia voidaan vähentää samalla, kun palvelujen suoritusteho säilytetään ennallaan tai sitä parannetaan. Ehdotus on osa ratkaisuperusteita, ja se on sisällytettävä liitteeseen B.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
05/09/2014 00:00
05/11/2014 14:00
05/11/2014 14:00
11/11/2014 14:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Internetpalvelut ja kiinteän linjan puhelinpalvelut
Erän kohteena ovat internetpalvelut ja kiinteän linjan puhelinpalvelut (mukaan luettuina täydentävät palvelut).
Erä 2
Yleismaailmalliset kansainväliset ilmaispuhelinnumerot
Erän kohteena ovat yleismaailmalliset kansainväliset ilmaispuhelinnumerot (UIFN) ja ilmaispuhelupalvelut.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2014/S 206-363878
Oikaisu
25/10/2014 00:00
2014/S 202-356115
Oikaisu
21/10/2014 00:00
2014/S 170-301091
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
05/09/2014 00:00