Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
EU:n kyberturvallisuuden sertifiointikehystä koskevat tukipalvelut
Hankintaviranomainen:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
07/02/2020
Tarjousten vastaanoton määräaika:
05/03/2020
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENISA F-COD-20-T02
EU:n kyberturvallisuuden sertifiointikehystä koskevat tukipalvelut
Vaadittujen palvelujen on katettava ENISAn toimet kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmien laatimisen alalla.Esimerkkejä palveluista:— sisämarkkinoiden sekä markkinoita, organisatorisia, teknisiä ja oikeudellisia näkökohtia koskevien kansainvälisten näkökohtien käsitteleminen,— sellaisten markkinasektoreiden analysointi, jotka todennäköisesti hyötyvät kyberturvallisuuden sertifioinnista. Mukana ovat—— markkinoiden vaatimukset sertifiointijärjestelmille käyttäjän, palvelun ja teknologian tarjoajan näkökulmasta,—— keskeiset tekijät markkinoiden hyväksynnän ja syrjimättömän markkinoillepääsyn varmistamiseksi—— olemassa olevat kansalliset järjestelmät, niiden markkina-asema ja mahdolliset parannuksia vaativat alueet,—— mahdolliset yhteisvaikutukset kyberturvallisuusasetuksen mukaisten muiden markkinasektoreiden sertifiointijärjestelmien kanssa.— markkinatutkimukset kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmien käyttöönotosta,— sertifioinnin markkinanäkökohtien tutkimus ja dokumentointi,— tuki alakohtaisten riskinarviointien valmistelulle ja toteuttamiselle.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Puitesopimus
Paras hinta-laatusuhde
73000000
EL30
Additional CPV Supplementary CPV
79132000
73210000
79130000
Osallistumisehdot
ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
07/02/2020 00:00
05/03/2020 18:00
06/03/2020 11:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2020/S 054-127377
Oikaisu
17/03/2020 00:00
2020/S 027-060351
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
07/02/2020 00:00