Tarjouspyynnön tiedot

Tenderers are requested to note that the closing date for submission of tenders has been extended to 26/05/2020 at 12:00 and the opening of tenders will now take place on 27/05/2020 at 14:00.
Otsikko:
Sellaisten tietoteknisten ohjelmistojen kehittämis-, konfigurointi-, toteutus- j...
Hankintaviranomainen:
European Medicines Agency (EMA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
25/03/2020
Tarjousten vastaanoton määräaika:
26/05/2020
Tila:
Suljettu
Tiedot
EMA/2019/28/IT
Sellaisten tietoteknisten ohjelmistojen kehittämis-, konfigurointi-, toteutus- ja ylläpitopalveluiden toimittaminen, jotka kattavat Microsoft-, Informatica- ja SAP-teknologioihin perustuvat ratkaisut
Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on puitesopimusten tekeminen enintään viiden (5) talouden toimijan kanssa sellaisten palvelujen toimittamiseksi, joiden avulla virasto voi hankkia resursseja, jotka eivät ole suoraan viraston palveluksessa tietoteknisten ohjelmistojen kehittämisen, toteuttamisen ja ylläpidon alalla.Seuraavien lueteltujen teknologioiden osalta:• peräkkäisjärjestelmän mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä ajan ja resurssien perusteella ja•kilpailun uudelleenkäynnistäminen tilauksia varten käytetyksi ilmoitetun ajan ja resurssien tai kiinteän hinnan perusteella.Virasto arvioi, että tarvittavien konsultointipalveluiden odotetaan vastaavan puitesopimuksen neljän vuoden kestoaikana— 17 460 henkilötyöpäivää Microsoft-teknologiat kattavien palveluiden osalta,— 10 698 henkilötyöpäivää Informatica-teknologiat kattavien palveluiden osalta,— 11 675 henkilötyöpäivää SAP-teknologiat kattavien palveluiden osalta.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
Puitesopimus
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
72000000
Osallistumisehdot
katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
25/03/2020 00:00
26/05/2020 12:00
27/05/2020 14:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Microsoft-ohjelmistot, Microsoft-teknologiapalvelut ja siihen liittyvät teknologiat
Sellaisten tietoteknisten ohjelmistojen kehittämis-, konfigurointi-, ylläpitopalveluiden toimittaminen, jotka perustuvat Microsoftin ohjelmistoihin, Microsoftin teknologiapalveluihin ja siihen liittyviin teknologioihin.
Erä 2
Informatican teknologioihin perustuvat perustietojen hallintaratkaisut (MDM-ratkaisut)
Sellaisten tietoteknisten ohjelmistojen kehittämis-, toteutus- ja ylläpitopalveluiden toimittaminen, jotka koskevat Informatican teknologioihin perustuvia perustietojen hallintaratkaisuja.
Erä 3
SAP:in teknologioihin perustuva toiminnanohjaus (ERP)
Sellaisten tietoteknisten ohjelmistojen kehittämis-, toteutus- ja ylläpitopalveluiden toimittaminen, jotka koskevat SAP:in teknologioihin perustuvaa toiminnanohjausratkaisua.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2020/S 085-200088
Oikaisu
30/04/2020 00:00
2020/S 084-198039
Oikaisu
29/04/2020 00:00
2020/S 060-142851
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
25/03/2020 00:00