Tarjouspyynnön tiedot

Updated (19.06) financial offer published. Deadline for submission of offers extended to 07.07.2020 16h00. Opening of offers postponed to 09.07.2020 at 10h00
Otsikko:
Matkaviestintä
Hankintaviranomainen:
European Court of Auditors (ECA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
06/03/2020
Tarjousten vastaanoton määräaika:
07/07/2020
Tila:
Suljettu
Tiedot
AO 713
Matkaviestintä
Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on tehdä yksittäinen palveluja koskeva puitesopimus matkaviestintäpalvelujen ja oheislaitteiden toimittamista varten. Vähintään seuraavat matkaviestintäpalvelut on toimitettava: puheviestintä, dataviestintä ja tekstiviestit (SMS).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Puitesopimus
Alin hinta
64212000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
64210000
Osallistumisehdot
Tarjoajat, jotka ovat jossakin varainhoitoasetuksen 136 ja 141 artiklassa mainituista tilanteista, eivät saa osallistua tähän avoimeen tarjouspyyntöön, eikä sopimusta voida tehdä kyseisten tarjoajien kanssa.Tarjoajien on kyettävä laillisesti suorittamaan palvelusopimus, jota varten ne tekevät hakemuksen. Tarjouksen mukana on toimitettava tarjoajan valtuutetun edustajan asianmukaisesti päiväämä ja allekirjoittama kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus (tarjouspyynnön liite 3 – lomake 5). Seuraavat oikeuskelpoisuutta koskevat asiakirjat vaaditaan tarjoajilta, joille sopimuksen tekemistä voidaan ehdottaa:(a) todiste kirjoittautumisesta ammatti- tai kaupparekisteriin tarjoajien sijoittautumismaan lainsäädännössä määrättyjen ehtojen mukaisesti,(b) selkeä jäljennös niiden henkilöiden nimeämisilmoituksesta, jotka on valtuutettu edustamaan tarjoajaa sopimusten tekemisessä, mikäli ilmoitus ei sisälly edellä mainittuun asiakirjaan.
Tarjoajilla on oltava tarvittava taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne voidakseen suorittaa puitesopimus sopimusehtojen mukaisesti, kun huomioidaan sopimuksen arvo ja laajuus. Jos tilintarkastustuomioistuin epäilee tarjoajan toimittamien tietojen perusteella tarjoajan taloudellista ja rahoituksellista tilannetta tai jos tilanne on selvästi riittämätön sopimuksen suorittamiseksi, tarjous voidaan hylätä ilman, että tarjoaja voi vaatia minkäänlaisia taloudellisia korvauksia. Tarjouksen mukana on toimitettava tarjoajan valtuutetun edustajan asianmukaisesti päiväämä ja allekirjoittama kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus (tarjouspyynnön liite 3 – lomake 5). Seuraavat taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevat asiakirjat vaaditaan tarjoajilta, joille sopimuksen tekemistä voidaan ehdottaa:— tilinpäätöstiedot tai otteet niistä ajalta, joka vastaa 2:a viimeksi päättynyttä tilikautta,— ilmoitus tämän tarjouspyynnön kohteena oleviin palveluihin liittyvästä keskimääräisestä vuotuisesta erityisliikevaihdosta kummankin 2:n viimeksi päättyneen tilikauden osalta.
Talouden toimijoiden tämän tarjouspyynnön kohteena oleviin palveluihin liittyvän vuotuisen liikevaihdon on oltava vähintään 400 000 EUR kummankin 2:n viimeksi päättyneen tilikauden osalta.
Tarjoajilla on oltava riittävä tekninen suorituskyky ja ammatilliset valmiudet, jotta ne voivat suorittaa puitesopimuksen sopimusehtojen mukaisesti, kun otetaan huomioon sopimuksen arvo ja laajuus. Tarjouksen mukana on toimitettava tarjoajan valtuutetun edustajan asianmukaisesti päiväämä ja allekirjoittama kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus (tarjouspyynnön liite 3 – lomake 5).Tekninen suorituskyky ja ammatilliset valmiudet arvioidaan tarjoajan vaadittujen palvelujen kannalta merkityksellisen asiantuntemuksen perusteella. Tarjouksen mukana on toimitettava seuraavat teknistä suorituskykyä ja ammatillisia valmiuksia koskevat asiakirjat:— asiakirja, jolla osoitetaan, että yrityksellä on valtuudet tarjota matkapuhelinpalveluja vähintään 1:ssä EU:n jäsenvaltiossa,— todisteet vähintään 3 referenssistä (sopimuksesta) merkityksellisimmältä asiakkailta 3:n viime vuoden ajalta.
— tarjoajalla on oltava on valtuudet tarjota matkapuhelinpalveluja vähintään 1:ssä EU:n jäsenvaltiossa. Tarjoajan on hankittava valtuudet tarjota matkapuhelinpalveluja Luxemburgissa ennen palvelujen tarjoamisen aloittamista,— tarjoajan on täytynyt suorittaa vähintään 3 tämän tarjouspyynnön kohdetta vastaavaa sopimusta 3:n viime vuoden aikana. Todisteena kokemuksestaan tarjoajan on toimitettava vähintään 3 referenssistä (sopimuksesta) merkityksellisimmiltä asiakkailta 3:n viime vuoden ajalta.
Välitavoitteet
06/03/2020 00:00
07/07/2020 16:00
09/07/2020 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2020/S 120-290801
Oikaisu
24/06/2020 00:00
2020/S 097-230763
Oikaisu
19/05/2020 00:00
2020/S 078-183264
Oikaisu
21/04/2020 00:00
2020/S 057-134697
Oikaisu
20/03/2020 00:00
2020/S 047-109778
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
06/03/2020 00:00