Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tekninen tuki LIFE-hankkeiden seurantaa varten (yksittäistoimiin myönnettävät av...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
25/04/2012
Tarjousten vastaanoton määräaika:
05/06/2012
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENV.E.4/SER/2012/0015
Tekninen tuki LIFE-hankkeiden seurantaa varten (yksittäistoimiin myönnettävät avustukset ja toiminta-avustukset), LIFE-ohjelmaa koskeva viestintä ja muut asiaankuuluvat toimet.
Sopimusosapuolen on tuettava komissiota LIFE-ohjelman täytäntöönpanossa hankkeen johtamisen kaikkien vaiheiden aikana. Tähän kuuluvat muun muassa kaikkien LIFE-ohjelmasta kaikkien LIFE-asetusten nojalla yhteisrahoitettujen avointen hankkeiden seuranta (noin 850 hanketta), LIFE+ -toiminta-avustuksia saavien ympäristöalan valtioista riippumattomien järjestöjen valvonnan tukeminen sekä viestintätoimet. Yksittäisen kokoaikaisen asiantuntijan on seurattava noin 16–20 hanketta. Viestintätoimia varten kaavaillaan 12 henkilöä.Kaikki hankkeita koskeva kirjeenvaihto arvioidaan käyttämällä komission laatiman mallin mukaisia standardilomakkeita. Tämä koskee edistymiskertomuksia sekä lisäehtoja koskeviin maksupyyntöihin liittyviä kertomuksia. Hankkeita koskevia vierailuja on myös tehtävä vuosittain. Sopimusosapuolen on varmistettava asiantuntemus ohjelman kaikkia kolmea osaa varten. LIFE Luonto -osaa koskevaan asiantuntemukseen sisältyy erityisesti luonnonsuojelun hallinnan, lintudirektiivin ja luontotyyppidirektiivin ja paikallisen tason luonnonsuojelun tuntemus. LIFE Ympäristö -osaa koskevaan asiantuntemukseen sisältyy erityisesti seuraavien alojen tuntemus: ilmastonmuutos, vesi, ilma, maaperä, kaupunkiympäristö, melu, kemikaalit, ympäristö ja terveys, jätteet ja luonnonvarat, metsät, innovaatiot ja strategiset lähestymistavat. LIFE Tieto -osaa koskevaan asiantuntemukseen sisältyvät erityisesti LIFE Luonto- ja LIFE Ympäristö -osien asiantuntemusalueet sekä metsäpalojen ehkäiseminen. Lisätietoa LIFE-ohjelmasta on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm Sopimusosapuolelta edellytetään viestintätoimissa avustamista, ja lisäksi tarvitaan julkaisujen laatimista ja hallintaa, multimediatietolähteitä ja tapahtumia koskevaa asiantuntemusta. Sopimukseen kuuluvat seuraavat toimet:1. tekninen ja hallinnollinen tuki yksittäistoimiin myönnettäviä LIFE+ -avustuksia saavien hankkeiden toteuttamisen seurantaa koskevia tehtäviä varten,2. LIFE+ -toiminta-avustuksia saavien ympäristöalan valtioista riippumattomien järjestöjen seurannan tukeminen,3. viestintätoimet: LIFE+ -ohjelmaa sekä yksittäistoimiin myönnettäviä avustuksia ja valtioista riippumattomien järjestöjen toiminta-avustuksia koskeviin EU:n tason viestintätoimiin liittyvä tekninen ja hallinnollinen tuki.Tavoitteet:Lisäys 1) Yksittäistoimiin myönnettävät avustukset:Komissio tarvitsee teknistä ja hallinnollista tukea LIFE+- ja LIFE III -ohjelmien piiriin kuuluvien hankkeiden toteuttamiseen liittyviä tehtäviä varten. Tämän sopimuksen tavoitteena on komission avustaminen kyseisessä työssä. Sopimusosapuoli avustaa komissiota seuraamalla ja arvioimalla hankkeen edistymistä teknisellä ja rahoituksellisella tasolla ja varmistaa, että hanke vastaa aiheutuneita kustannuksia. Sopimusosapuoli toimii ainoastaan komission neuvoa-antavana tahona, eikä se ei osallistu taloudellisten varojen hallintaan. Sopimusosapuoli on riippumaton hankkeista. Komission neuvoa-antavana tahona sopimusosapuoli arvioi hankkeet, laatii komissiolle toimitettujen kertomusten tekniset ja taloudelliset arvioinnit ja toimittaa hankkeille teknistä ja taloudellista ohjausta. Sopimusosapuolella ei ole valtuuksia tehdä mitään päätöksiä komission puolesta.Lisäys 2) Toiminta-avustukset:Tämän sopimuksen laajana tavoitteena on toimittaa riippumatonta, ulkoista asiantuntemusta ympäristöasioiden pääosaston avustamiseksi LIFE-ohjelman valtioista riippumattomien järjestöjen avustuksia saavien edunsaajien seurannassa sekä arvioida niiden yksilöllisiä ja yhteisiä suorituksia ja saavutuksia seuraavasti: — taloudellisten ja teknisten kertomusten yksityiskohtainen katsaus ja arviointi edunsaajia varten,— seurantakäynnit (tarkastukset) kahdeksan valitun edunsaajan osalta.Valtioista riippumattomien järjestöjen seurannalla on seuraavat tarkoitukset:— toimittaa komissiolle loppukertomusten...
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
25/04/2012 00:00
Ei sovelleta
05/06/2012 23:59
15/06/2012 00:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2012/S 80-130436
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
25/04/2012 00:00