Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Eurooppalainen resurssitehokkuuden itsearviointityökalu pk-yrityksiä varten
Hankintaviranomainen:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
30/08/2014
Tarjousten vastaanoton määräaika:
06/10/2014
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
EASME/COSME/2014/005.
Eurooppalainen resurssitehokkuuden itsearviointityökalu pk-yrityksiä varten
Tämän tarjouspyynnön avulla on tarkoitus valita palveluntarjoaja, joka kehittää ja testaa eurooppalaisen resurssitehokkuuden itsearviointityökalun pk-yrityksiä varten (jäljempänä ’työkalu’) sekä resurssitehokkuuden parannustoimenpiteitä koskevan luettelon (jäljempänä ’luettelo’). Tämän avulla eurooppalaiset pk-yritykset voivat lisätä resurssitehokkuuden suorittamistaan koskevaa ymmärrystä sekä määrittää ne askeleet, joiden avulla resurssitehokkuuden suorittamista voidaan parantaa. Sopimusosapuoli on erityisesti vastuussa työkalun ja luettelon prototyyppien kehittämisestä sellaisten ominaisuuksien, sisällön ja komponenttien toimittamisen avulla, jotka tarvitaan työkalun ja luettelon prototyyppien rakentamiseen ja integroimiseen Euroopan komission tietoteknisen yksikön (yksikköjen) sisäisesti kehittämään verkkosovellukseen.Työkalu, mukaan luettuna luettelo, on ensimmäisen osa eurooppalaisen resurssitehokkuuden osaamiskeskuksen (COSME 2015) (jäljempänä ’keskus’) perustamista. Keskus kehittää, integroi ja parantaa edelleen työkalua. Työkalu suunnitellaan yritysten resurssitehokkuuden suorittamista koskevien käyttäjäystävällisten arviointimenetelmien toimittamiseksi kaikenkokoisille (pienet, keskikokoiset, mikrokokoiset yritykset) ja kaikilla aloilla ja maantieteellisillä alueilla toimiville eurooppalaisille pk-yrityksille sekä sellaisten toimenpiteiden kartoittamiseksi, joita voidaan käyttää resurssitehokkuuden suorittamisen parantamiseksi kustannustehokkaalla tavalla. Tämän toimen avulla kehitetään eurooppalaisen itsearviointityökalun prototyyppi pk-yrityksiä varten nykyisten todistettujen menetelmien perusteella. Prototyyppi käännetään ja mukautetaan EU:n laajuiseen kontekstiin. Toimen avulla kehitetään myös erityyppisiä resurssitehokkuuden parannustoimenpiteitä koskevan luettelon prototyyppi, jonka avulla toimitetaan tietoa kyseisten toimenpiteiden tehokkuudesta, vaikutuksista kilpailukykyyn sekä kustannustehokkuudesta. Työkalun ja luettelon prototyyppien avulla kerätyt tiedot liitetään eurooppalaiseen resurssitehokkuutta koskevaan tietokantaan, jonka Euroopan komission tietotekninen yksikkö (yksiköt) perustaa ja kehittää sisäisesti. Lisäksi sopimusosapuoli testaa työkalun ja luettelon sekä niiden integrointiin käytettävän yleisen verkkosovelluksen pk-yritysten kanssa.On tärkeää korostaa, että tämän toimen laajuus on rajattu työkalun ja luettelon prototyyppien kehittämiseen ja niiden testaamiseen pk-yritysten kanssa. Tuloksena olevat Euroopan komission tietoteknisen yksikön (yksikköjen) sisäisesti kehittämään verkkosovellukseen integroidut käyttövalmiit versiot ovat saatavilla ja käytettävissä julkisesti vasta jälkeenpäin keskuksen yhteydessä. Keskus parantelee versioita edelleen ja täydentää niitä lisätiedoilla.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
30/08/2014 00:00
Ei sovelleta
Ei sovelleta
Ei sovelleta
06/10/2014 23:59
14/10/2014 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2014/S 166-295687 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 30/08/2014 00:00