Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Asiakastukipalvelu Euroopan kemikaaliviraston tiedotuspistettä varten
Hankintaviranomainen:
European Chemicals Agency (ECHA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
09/04/2020
Tarjousten vastaanoton määräaika:
18/05/2020
Tila:
Suljettu
Tiedot
ECHA/2019/502
Asiakastukipalvelu Euroopan kemikaaliviraston tiedotuspistettä varten
Palvelusopimuksen tarkoituksena on saada henkilöstöä ECHAn tiedotuspisteen asiakastukitiimiksi ja toimittaa seuraava palvelu: tiedotuspisteen tehtävänä on vastata monenlaisia toimia koskeviin yleisluontoisiin kyselyihin.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Paras hinta-laatusuhde
79620000
FI1B1
Osallistumisehdot
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus: varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen liitteessä I olevien yhteisten säännösten 11.1 kohdan e alakohdan sekä 11.4 kohdan nojalla ECHA varaa mahdollisuuden käynnistää neuvottelumenettelyn tämän tarjouspyynnön seurauksena valitun sopimusosapuolen kanssa, kun kyseessä ovat uudet palvelut, jotka annetaan uudelleen toimeksi, kolmen vuoden ajan alkuperäisen sopimuksen allekirjoittamisesta.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
09/04/2020 00:00
18/05/2020 14:00
20/05/2020 14:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2020/S 071-167902
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
09/04/2020 00:00