Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Epidemiologinen asiantuntemus asetukseen (EU) 2016/429 tai eläinterveyssäännöstö...
Hankintaviranomainen:
European Food Safety Authority (EFSA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
06/04/2020
Tarjousten vastaanoton määräaika:
26/05/2020
Tila:
Suljettu
Tiedot
OC/EFSA/ALPHA/2020/02
Epidemiologinen asiantuntemus asetukseen (EU) 2016/429 tai eläinterveyssäännöstöön liittyviin aiheisiin koskevan tuen toimittamiseksi
Tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta 9.3.2016 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/429 vahvistetaan eläinten välillä tarttuvien ja eläimestä ihmiseen tarttuvien eläintautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevat säännöt. EFSAa on pyydetty tukemaan Euroopan komissiota tieteellisillä lausunnoilla, jotka muodostavat perustan asetusta (EU) 2016/429 koskevien muutos- ja täytäntöönpanosäädösten laatimiselle. Tämä tarjouspyyntö on jaettu kahteen erään seuraavasti:erä 1: katsaus mikrobilääkeresistenssiä (antimicrobial resistance – AMR) koskevaan nykyiseen kirjallisuuteen ja muihin asiaankuuluvan tiedon lähteisiin sekä valikoituja mikrobilääkeresistenttejä bakteereja koskeva syvällisempi kirjallisuuskatsaus,erä 2: varautumis-, torjunta-, hävittämis- ja vähentämistoimenpiteiden arviointi, johon sisältyy katsaus asiaankuuluvaan kirjallisuuteen, saatavilla oleviin tietoihin ja/tai mihin tahansa lueteltuja tauteja koskevan tiedon lähteisiin sekä niiden mahdollinen lisäanalyysi.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
Puitesopimus
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
73000000
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
06/04/2020 00:00
26/05/2020 14:30
27/05/2020 14:30
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Katsaus mikrobilääkeresistenssiä koskevaan nykyiseen kirjallisuuteen ja muihin asiaankuuluvan tiedon lähteisiin sekä valikoituja mikrobilääkeresistenttejä bakteereja koskeva syvällisempi kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena...
Puitesopimuksen kestoaika on yksi vuosi, ja se uusitaan automaattisesti yhden kerran siten, että kokonaiskestoaika on enintään kaksi peräkkäistä vuotta.Tiedot budjetista: erän 1 budjetti on 250 000 EUR, ja kyseisessä enimmäissummassa on jo otettu huomioon 10 prosentin varaus satunnaisia kuluja varten sekä mahdolliset hinnan indeksoinnit.Puitesopimus toteutetaan erillissopimusten avulla
Erä 2
Varautumis-, torjunta-, hävittämis- ja vähentämistoimenpiteiden arviointi, johon sisältyy katsaus asiaankuuluvaan kirjallisuuteen ja/tai mihin tahansa lueteltuja tauteja koskevan tiedon lähteisiin sekä niiden mahdollinen...
Puitesopimuksen kestoaika on yksi vuosi, ja se uusitaan automaattisesti yhden kerran siten, että kokonaiskestoaika on enintään kaksi peräkkäistä vuotta.Tiedot budjetista: erän 2 budjetti on 150 000 EUR, ja kyseisessä enimmäissummassa on jo otettu huomioon 10 prosentin varaus satunnaisia kuluja varten sekä mahdolliset hinnan indeksoinnit.Puitesopimus toteutetaan erillissopimusten avulla.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2020/S 090-213676
Oikaisu
08/05/2020 00:00
2020/S 068-160693
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
06/04/2020 00:00