Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
EU:n, Euroopan neuvoston maiden ja OECD-maiden paikallisviranomaisten itsehallin...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
28/04/2020
Tarjousten vastaanoton määräaika:
08/06/2020
Tila:
Suljettu
Tiedot
REGIO/2020/OP/0006
EU:n, Euroopan neuvoston maiden ja OECD-maiden paikallisviranomaisten itsehallintoindeksi vuosille 1990–2020
Hankkeen tavoitteena on kattavien menetelmien löytäminen paikallisen itsehallinnon mittaamiseksi. Tässä hankkeessa hyödynnetään aiempaa hanketta, jossa analysoitiin 39 Euroopan maata ja raportoitiin muutoksista vuosien 1990 ja 2014 välillä. Uusi ajanjakso on vuodesta 1990 vuoteen 2020, ja sen on tarkoitus kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä Euroopan neuvoston ja OECD:n jäsenvaltiot (etenkin ne, joita ei ole jo käsitelty vuosien 2014/2015 selvityksessä). Päätavoitteena on osoittaa hallinnon hajauttamista koskevat muutokset ajan kuluessa ja eri maiden välillä. Lisäksi hankkeella muodostetaan yhteys koheesiopolitiikan tavoitteeseen 5 “Euroopan unioni lähempänä kansalaisia”.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Paras hinta-laatusuhde
79410000
00
Osallistumisehdot
katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
28/04/2020 00:00
08/06/2020 16:00
09/06/2020 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2020/S 083-194839
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
28/04/2020 00:00