Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Sinun Eurooppasi -neuvonta – Euroopan unionin maksuton oikeudellinen neuvontapal...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
27/09/2014
Tarjousten vastaanoton määräaika:
20/11/2014
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
MARKT/2014/068/B.
Sinun Eurooppasi -neuvonta – Euroopan unionin maksuton oikeudellinen neuvontapalvelu
Euroopan komissio haluaa hankkia Sinun Eurooppasi -neuvontapalvelun toimittamiseen liittyviä palveluita. Sinun Eurooppasi -neuvontapalvelu tarjoaa Euroopan unionin kansalaisille ja yrityksille yksilöllistä neuvontaa näiden EU:n lainsäädäntöön, muun muassa (mutta ei ainoastaan) sisämarkkinoihin liittyvään lainsäädäntöön, perustuvista oikeuksista. Euroopan unionin Sinun Eurooppasi -verkkoportaalin avulla pyritään tarjoamaan sisämarkkina-asioissa EU:n kansalaisille ja yrityksille näiden oikeuksiin liittyvää yksityiskohtaista tietoa. Tätä tietoa täydentää Sinun Eurooppasi -neuvontapalvelun (jäljempänä ’palvelu’) tarjoama neuvonta. Jos kansalaiset eivät edelleenkään pysty harjoittamaan oikeuksiaan Sinun Eurooppasi -neuvonnan avulla, heidät opastetaan ongelmanratkaisupalvelujen (kuten sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkko (Solvit)) puoleen.Sopimusosapuolen on tarjottava käytännön tietoa EU:n lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien harjoittamisesta erikoistilanteissa, joita tiedustelijat tuovat esiin tiedusteluissaan, ja neuvontaa sekä opastusta toimista, joihin olisi seuraavaksi ryhdyttävä kyseisten oikeuksien harjoittamisessa esiin tulevien ongelmien ratkaisemiseksi. Sopimusosapuolen tehtävänä on myös vastata asiaankuuluvien EU:n tason ja kansallisen tason yksikköjen, erityisesti eurooppalaisten neuvontapalveluiden ja -verkostojen, kansalaisten puolesta palveluun lähettämiin kyselyihin. Tarjoamalla tietoa ja tekemällä analyyseja palauteraportteina saaduista kyselyistä sopimusosapuoli tukee lisäksi Euroopan komissiota niiden kysymysten määrittämisessä, jotka on ratkaistava sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi.Sopimusosapuoli voi käyttää nykyistä Euroopan komission kehittämää ja hallinnoimaa tietoteknistä sovellusta hallinnoidakseen saapuneita tiedusteluita ja niiden myöhempää käsittelyä.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
27/09/2014 00:00
20/11/2014 23:59
20/11/2014 23:59
02/12/2014 14:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2014/S 186-327034
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
27/09/2014 00:00