Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tuki uusiutuvaa lämmitystä ja jäähdytystä koskevan eurooppalaisen teknologiayhte...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
20/12/2014
Tarjousten vastaanoton määräaika:
02/03/2015
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
PP-2041/2014.
Tuki uusiutuvaa lämmitystä ja jäähdytystä koskevan eurooppalaisen teknologiayhteisön keskeisiä toimia varten
Uusiutuvaa lämmitystä ja jäähdytystä koskeva eurooppalainen teknologiayhteisö on laatinut (myös Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman tuen avulla) seuraavat viisi etenemissuunnitelmaa (vapaasti saatavilla osoitteesta http://www.rhc-platform.org):— aurinkolämmitys- ja aurinkojäähdytysteknologiaa koskeva etenemissuunnitelma (julkaistu kesäkuussa 2014),— maalämpöteknologiaa koskeva etenemissuunnitelma (julkaistu maaliskuussa 2014),— biomassateknologiaa koskeva etenemissuunnitelma (julkaistu maaliskuussa 2014),— monialaista teknologiaa koskeva etenemissuunnitelma (julkaistu maaliskuussa 2014),— yhteinen etenemissuunnitelma uusiutuvia lämmitys- ja jäähdytysteknologioita koskevaa toteutusta varten (julkaistu kesäkuussa 2014).Nyt on arvioitava edellä mainittujen etenemissuunnitelmien toteutuksen taso ja raportoitava siitä.Lisäksi on tutkittava joitakin lämmitys- ja jäähdytysalaa (sekä uusiutuviin energialähteisiin että fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat alat) koskevia erityisiä näkökohtia ja raportoitava niistä, erityisesti lämmitys- ja jäähdytysalan kehityksen osalta.Myös kuluttajien käyttäytymistä ja pääasiallisia liiketoimintamalleja lämmitys- ja jäähdytysalalla koskevia analyysejä tarvitaan, jotta voidaan määrittää syyt onnistumisille ja epäonnistumisille.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
20/12/2014 00:00
Ei sovelleta
02/03/2015 23:59
13/03/2015 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2014/S 246-433090
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
20/12/2014 00:00