Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tutkimus- ja innovointituen ja neuvonantopalveluiden toimittaminen
Hankintaviranomainen:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
31/07/2020
Tarjousten vastaanoton määräaika:
14/09/2020
Tila:
Suljettu
Tiedot
Frontex/OP/451/2020/ZB
Tutkimus- ja innovointituen ja neuvonantopalveluiden toimittaminen
Sopimuksen tavoitteena on hankkia tutkimus- ja innovointitukea ja neuvonantopalveluja seuraavissa 3 erässä:erä 1: tutkimusta ja innovointia koskeva asiantuntemus ja teknisen neuvonnan tukipalvelut,erä 2: tutkimusta ja innovointia koskevat selvitykset, analyysit ja arvioinnit,erä 3: tutkimus- ja innovointituki kenttätoimintaa varten. Kyseessä on peräkkäisjärjestelmän mukainen puitesopimus, jonka jokaisessa erässä on enintään 3 sopimusosapuolta. Tämän puitesopimuksen yhteydessä tarjottujen palvelujen tarkoituksena on tukea tai parantaa Frontexin vastuisiin ja tehtäviin liittyviä toimia tutkimuksen ja innovoinnin alalla. Tämän sopimuksen avulla Frontex voi tilata korkealaatuista tukea ja teknistä neuvontaa avoimella ja läpinäkyvällä tavalla useilla Frontexin tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kannalta merkityksellisillä alueilla sellaisten palveluiden avulla, joilla on todistettu korkealaatuinen asiantuntemus, usein lyhyillä määräajoilla.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
Puitesopimus
4500000.00 EUR
73000000
Osallistumisehdot
ilmoitetaan tarjouseritelmien liitteessä 01.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
31/07/2020 00:00
14/09/2020 11:00
15/09/2020 11:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Tutkimusta ja innovointia koskeva asiantuntemus ja teknisen neuvonnan tukipalvelut
Tutkimusta ja innovointia koskeva asiantuntemus ja teknisen neuvonnan tukipalvelut, jotka koostuvat sopimuspalveluista, joilla tarjotaan korkealaatuista ammattitaitoista tukea ja neuvoja Frontexille sen toiminnan tehokasta ja tuloksellista johtamista ja sen toimien toteuttamista varten tutkimuksen ja innovoinnin aihealueet kattavilla teknologisilla aloilla. Toimitettavat palvelut painottuvat sisältöön eivätkä sisällä logistisia tehtäviä. Näillä palveluilla toimitetaan asiantuntemusta ja teknistä tukea muun muassa seuraavia varten:a) konferenssit, seminaarit, kokoukset ja työpajat,b) työryhmät ja sidosryhmien verkostot.
Erä 2
Tutkimusta ja innovointia koskevat selvitykset, analyysit ja arvioinnit
Tutkimus- ja innovaatiotutkimukset, -analyysit ja -arvioinnit, jotka koostuvat sopimuspalveluista korkealaatuisten räätälöityjen ja systemaattisten tutkimusten, analyysien, arviointien ja menetelmien toimittamiseksi Frontexille sen toiminnan tukemista varten tutkimuksen ja innovoinnin aihealueet kattavilla teknologisilla aloilla. Nämä palvelut voivat sisältääa) tutkimukset,b) tekniset tutkimukset,c) teknologisen kuilun analyysit,d) tutkimus- ja innovointihankkeiden tarkastelu.
Erä 3
Tutkimus- ja innovointituki kenttätoimintaa varten
Tutkimus- ja innovointituki kenttätoimintaa varten, joka koostuu sopimuspalveluista korkealaatuisen ammattitaitoisen teknisen tuen toimittamiseksi Frontexille sen hankkeiden toteuttamiseksi. Hankkeiden tarkoituksena on valita, testata, validoida ja luoda uusia teknologisia ratkaisuja käyttöympäristössä (tai melkein) tutkimuksen ja innovoinnin aihealueet kattavilla teknologisilla aloilla. Tekniset toimet kentällä: käytännön kokemuksen tarjoaminen on merkittävä osa näitä palveluja. Nämä palvelut voivat sisältääa) tuki pilottihankkeille,b) tuki teknologian esittelyhankkeille,c) tuki teknisen tuen hankkeille,d) suorituskyvyn arviointimenetelmien kehittäminen ja toteuttaminen teknologisten järjestelmien toiminnallista suorituskykyä varten.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2020/S 158-384779
Oikaisu
17/08/2020 00:00
2020/S 147-360671
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
31/07/2020 00:00