Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Aikuisten elinikäisen oppimisen edistäminen ammatillisen täydennyskoulutuksen jä...
Hankintaviranomainen:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
04/08/2020
Tarjousten vastaanoton määräaika:
22/09/2020
Tila:
Suljettu
Tiedot
AO/DLE/LSALVA-RCDCR/CVETsystems&UpskillingPathways/005/20
Aikuisten elinikäisen oppimisen edistäminen ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestelmien ja taitojen parantamisväylien avulla
Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on tehdä kaksi palvelusopimusta palveluiden hankkimiseksi, jotta voitaisiin kehittää kaksi tutkimusta, joiden tarkoituksena on tukea elinikäistä oppimista taitojen parantamisväylien avulla ja kehittämällä ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestelmiä, jotka tarjoavat kaikille yksilöille mahdollisuuden pysyä työllistettävinä, hallita työmarkkinoiden muutoksia ja edistää yhteiskunnan hyvinvointia.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
2
Julkinen hankintasopimus
http://www.cedefop.europa.eu
73000000
Osallistumisehdot
katso lisätiedot hankinta-asiakirjoista.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
04/08/2020 00:00
22/09/2020 15:59
24/09/2020 11:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Ammatillista täydennyskoulutusta koskevat strategiat ja kumppanuudet – kohti oppimista edistävien työympäristöjen ja oppimista tukevan työelämän järjestelmiä
Erän 1 tavoitteena on tunnistaa lähestymistavat/strategiat, joiden avulla voidaan pitkällä tähtäimellä kehittää ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestelmiä, joita tukevat oppimista edistävät työympäristöt ja oppimista tukeva työelämä sekä yritysten ja ihmisten muuttuneet asenteet ammatillista täydennyskoulutusta kohtaan.
Erä 2
Vähäisen ammattitaidon omaavien aikuisten taitojen parantamisväyliä koskevat temaattiset maakohtaiset katsaukset
Erän 2 kohteena on systemaattisten, koordinoitujen ja johdonmukaisten taitojen elinikäistä kehittämistä koskevien lähestymistapojen kehittäminen vähäisen ammattitaidon omaavien aikuisten osaamisen kehittämiseksi ja uudistamiseksi tutkimalla perusteellisesti maiden lähestymistapoja taitojen parantamisväyliä koskevan suosituksen täytäntöönpanoon kahdessa vapaaehtoisessa maassa.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2020/S 149-364215
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
04/08/2020 00:00