Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Selvitys Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja koheesiorahaston toimien seurant...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
07/08/2020
Tarjousten vastaanoton määräaika:
11/09/2020
Tila:
Suljettu
Tiedot
REGIO/2020/OP/0010
Selvitys Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja koheesiorahaston toimien seurantatiedoista sekä käytetyistä seurantajärjestelmistä vuosina 2014–2020 (2019CE16BAT214/2020CE16BAT075)
Selvityksen tarkoituksena on tarjota luotettavaa ja jämäkkää seurantatietoa, joka voisi toimia komission suorittaman EAKR:n ja koheesiorahaston yhdessä vuosien 2014–2020 ohjelmakauden aikana rahoittamien koheesiopolitiikkaohjelmien jälkiarvion pohjana. Tämän sopimuksen puitteissa suoritettavat työt tarjoavat aineksia jälkiarviota varten seuraavin tavoin:1) luomalla yhden rahoitustoimet kokoavan tietokannan ja luokittelemalla rahoitustoimet toimen alan, rahoitusmuodon sekä edunsaajatyypin mukaisesti, ja lisäksi2) keräämällä, luokittelemalla ja arvioimalla laadun osalta toimia hoitaneiden viranomaisten keräämiä tulosmittaritietoja.Tämä selvitys hyödyntää, analysoi ja laatii yhteenvetoja siitä laajasta saatavilla olevasta seurantatiedon määrästä, joka on kansallisissa/alueellisissa seurantajärjestelmissä siten, että kyseistä tietoa voidaan käsitellä eteenpäin ja käyttää myöhemmässä analysointi- ja arviointityössä.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Paras hinta-laatusuhde
1,000,000.00 EUR
1,000,000.00 EUR
79000000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
79400000
Osallistumisehdot
Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
07/08/2020 00:00
11/09/2020 16:00
14/09/2020 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2020/S 152-369308
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
07/08/2020 00:00