Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
ENER/D2/2020-377 Selvitys radioaktiivisen jätteen luokittelujärjestelmistä Euroo...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Energy (ENER)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
17/12/2020
Tarjousten vastaanoton määräaika:
02/02/2021
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENER/LUX/2020/OP/0027
ENER/D2/2020-377 Selvitys radioaktiivisen jätteen luokittelujärjestelmistä Euroopan unionissa
Neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan Euroopan komission on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle inventaario yhteisön alueella olevasta radioaktiivisesta jätteestä ja käytetystä ydinpolttoaineesta sekä tulevaisuudennäkymistä jäsenvaltioiden kertomusten pohjalta. Jäsenvaltiot käyttävät erilaisia radioaktiivisen jätteen luokittelujärjestelmiä.Tämän selvityksen yleistavoitteena on analysoida kiinteän radioaktiivisen jätteen luokittelujärjestelmästä 15.9.1999 annetussa komission suosituksessa määritellyn radioaktiivisen jätteen luokittelujärjestelmän nykyistä merkitystä – (SEC(1999) 1302 final), 1999/669/EY, Euratom.Tavoitteena on suunnitella toteutuskelpoisia vaiheittaisia toimia jäsenvaltioiden ja komission varustamiseksi suositusluokittelujärjestelmän kaltaisilla työkaluilla, jotta voitaisiin laatia varma radioaktiivisten jätteiden käsittelyprosessien mahdollisimman suuren avoimuuden Euroopan päätöksentekijöille ja kansalaisille takaava Euroopan unionin radioaktiivisten jätteiden luettelo.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Paras hinta-laatusuhde
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
85140000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
85140000
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
17/12/2020 00:00
02/02/2021 16:00
03/02/2021 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2020/S 246-609151
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
17/12/2020 00:00