Tarjouspyynnön tiedot

.
Otsikko:
Etenemissuunnitelmien kehittäminen seuraavia toimia varten: eurooppalaisen kumpp...
Hankintaviranomainen:
European Food Safety Authority (EFSA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
08/12/2020
Tarjousten vastaanoton määräaika:
26/02/2021
Tila:
Suljettu
Tiedot
OC/EFSA/ED/2020/1
Etenemissuunnitelmien kehittäminen seuraavia toimia varten: eurooppalaisen kumppanuuden kehittäminen uuden sukupolven, järjestelmiin perustuvaa ympäristöriskien arviointia varten, riskien arvioinnin uusien lähestymistapojen...
Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtyjen sopimusten yleistavoitteena on toimittaa toimia koskevia etenemissuunnitelmia, joissa annetaan suosituksia tuleville monivuotisille, usean osapuolen tutkimuksille tai kunkin erän hankkeille (ks. jäljempänä), jotka perustuvat EFSAn visioon (liitteet 3–5) ja tukevat EFSAn valmiutta kohdata tulevat riskinarviointivaatimukset ja joilla estetään mahdolliset ristiriidat arkaluonteisissa asioissa.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
3
Julkinen hankintasopimus
1500000.00 EUR
73210000
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
08/12/2020 00:00
26/02/2021 14:30
01/03/2021 14:30
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Etenemissuunnitelman kehittäminen eurooppalaisen kumppanuuden kehittämiseksi seuraavan sukupolven, järjestelmiin perustuvaa ympäristöriskien arviointia varten
Tämän erän etenemissuunnitelman päätavoitteena on tunnistaa ja yhdistää asiaankuuluvat kumppanit eri aloilta, kaikissa sääntelylokeroissa ja perustaa alusta (kumppanuus), jolla tehdään yhteistyötä ja yhdenmukaistetaan menetelmiä helpottamaan siirtymistä seuraavan sukupolven, järjestelmiin perustuvaa ympäristöriskien arviointia vuoteen 2030 mennessä.
Erä 2
Riskien arvioinnin uuden lähestymistavan menetelmiä koskevan etenemissuunnitelman kehittäminen
Tämän erän etenemissuunnitelman päätavoitteena on määritellä EFSAn painopisteet, jotka koskevat uuden lähestymistavan menetelmien sisällyttämistä sääntelyyn perustuviin vaarojen arviointeihin ja elintarvikkeissa ja rehuissa olevien kemikaalien riskien kuvauksiin, ja määritellä monivuotinen strategia uuden lähestymistavan menetelmien käytön lisäämiseksi EFSAn ihmisten terveydelle aiheutuvien riskien arvioinnissa, jotta voidaan minimoida eläimillä tehtäviä varmennustutkimuksia siten, että vuoteen 2027 mennessä suurin osa EFSAn lisätietopyynnöistä perustuu uuden lähestymistavan menetelmiin.
Erä 3
Useille kemikaaleille (RACEMiC) yhdistetyn altistumisen riskinarviointia koskevan etenemissuunnitelman kehittäminen
Tämän erän etenemissuunnitelman päätavoitteena on kehittää ja toteuttaa yhdenmukaistettu lähestymistapa sellaisten ihmisten terveydelle aiheutuvien riskien arviointiin, jotka johtuvat useille kemikaaleille altistumisesta ruokavaliossa ja muualla kuin ruokavaliossa.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2020/S 239-589634
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
08/12/2020 00:00