Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Energia-alan tukia ja muita hallitusten toimia EU:ssa koskeva selvitys
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Energy (ENER)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
24/12/2020
Tarjousten vastaanoton määräaika:
08/02/2021
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENER/2020/OP/0030
Energia-alan tukia ja muita hallitusten toimia EU:ssa koskeva selvitys
Energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999 35 artiklan 2 kohdan mukaan komission on laadittava ja julkaistava vuotuinen kertomus energia-alan ja erityisesti fossiilisiin polttoaineisiin liittyvien vuotuisten tukien seurannasta. Kyseinen kertomus on annettava kunakin vuonna ennen 31. lokakuuta.Ottaen huomioon, että kertomuksen laatiminen edellyttää vankkoja tietojen keruuseen, validointiin ja analysointiin liittyviä taitoja kussakin EU:n 27 jäsenvaltiossa, energian PO:n on käytettävä kyseisten tehtävien suorittamista varten EU:n jäsenvaltioiden paikallisia tietojen tarjoajia / turvauduttava paikallisiin tietojen tarjoajiin.Tietojen ajan tasalle saattamisen lisäksi sopimusosapuolen on myös annettava arviointi covid-19-pandemian vaikutuksista energia-alan tukiin (fossiilisten polttoaineiden ja uusiutuvien energialähteiden tuet) vuonna 2020. Lisäksi selvitykseen on sisällyttävä lyhyt kuvaus tukien laillisista määritelmistä sekä viimeisimmistä toimenpiteistä ja suunnitelmista tukien lakkauttamiseksi.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Paras hinta-laatusuhde
300000.00 EUR
300000.00 EUR
79314000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79314000
79300000
Osallistumisehdot
katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
24/12/2020 00:00
08/02/2021 16:00
09/02/2021 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2020/S 251-627004
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
24/12/2020 00:00