Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tutkimustulosten hyödyntämistä koskevat yleiset tukipalvelut
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
23/05/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
06/07/2015
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
2015/RTD/J5/OP/PP-02682-2015-CSSERR.
Tutkimustulosten hyödyntämistä koskevat yleiset tukipalvelut
Komissio haluaa tehdä palveluja koskevan puitesopimuksen komissiolle pyynnöstä toimitettavista palveluista, joilla tuetaan seuraavien toimien edunsaajia:— Euroopan unionin seitsemänteen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaan (2007–2013) kuuluvat epäsuorat toimet (hankkeet),— tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan (Horisontti 2020) kuuluvat toimet.Tuen tavoitteena on hankkeiden tulosten hyödyntämisen parantaminen (erityisesti tulosten kaupallistamisen avulla) sekä teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun tukeminen. Tämän tarjouspyynnön tavoitteena tutkimustuloksista saatavan hyödyn enimmäistäminen tukemalla tulosten hyödyntämistä laajemminkin kuin hankkeen osallistujien etuja varten. Tätä varten on suunniteltu neljä eri palvelua. Palveluilla määritetään hankkeisiin liittyvät esteet ja mahdollisuudet ja käsitellään ne. Kyseessä voivat olla sisäiset esteet, kuten hankekumppanien eriävät odotukset tai aikomukset (eturistiriidan riski), tai ulkoiset esteet, joita ovat esimerkiksi oikeudelliset ja standardointiin liittyvät vaikutukset, markkinoiden kehittyminen, saman ongelman ratkaisemiseen tai samoille markkinoille tähtäävien muiden teknologioiden kehittäminen, koulutuksen puute, yhteiskunnan hyväksynnän ja mahdollisuuksien (kuten uusien standardien suunnitteluun vaikuttaminen) puute, investoinnin saantia koskevat vaikeudet jne. Nämä esteet ja mahdollisuudet liittyvät hankkeen teknologiseen valmiustasoon samoin kuin palvelut, joita ovat— teknologinen valmiustaso (TRL) 3 (kokeellinen konseptin oikeaksi todistaminen): hyödyntämiseen liittyvien riskien analysointi, markkinoille etenemistä koskevien vaiheiden selvittäminen, riskit ja riskien lievennyskeinot (mukaan luettuna patentointi),— teknologinen valmiustaso (TRL) 4 (laboratorio-olosuhteissa validoitu teknologia): välitys- ja esittelytapahtuma, jossa esitellään hankkeen tulokset sen mahdollisille käyttäjille ja sijoittajille tuen saamiseksi työn jatkamista varten,— teknologinen valmiustaso (TRL 5) (asiaankuuluvassa ympäristössä (kuten teollisuudenala) validoitu teknologia): hyödyntämisstrategiaa koskeva seminaari, liiketoimintasuunnitelman kehittäminen. Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen on mahdollista myös hankkeille, jotka ovat edenneet kahden valmiustason verran hankkeen aikana esimerkiksi viemällä tutkimuskohteen tasolta TRL 6 (asiaankuuluvassa ympäristössä (kuten teollisuudenala) demonstroitu teknologia) tasolle TRL 8 (täydellinen ja hyväksytty järjestelmä). Näiden palvelujen avulla tuetaan kyseisellä tasolla olevia hankkeita, jotta ne voivat kehittää hyödyntämisstrategian ja liiketoimintasuunnitelman, joilla voidaan täydentää tätä strategiaa.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
23/05/2015 00:00
Ei sovelleta
06/07/2015 23:59
13/07/2015 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 099-178301
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
23/05/2015 00:00