Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Rajatylittävien tietovirtojen helpottaminen digitaalisilla sisämarkkinoilla: tut...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
28/05/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
17/07/2015
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
SMART 2015/0054.
Rajatylittävien tietovirtojen helpottaminen digitaalisilla sisämarkkinoilla: tutkimus tietojen sijaintia koskevista rajoituksista – SMART 2015/0054
1. Tutkimuksen päätavoitteena on jäsenvaltioiden käytäntöihin liittyvien sellaisten oikeudellisten ja muiden kuin oikeudellisten esteiden analysointi, jotka rajoittavat vapaita tietovirtoja Euroopan unionissa. Tarkoituksena on edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kestävää kehitystä.2. Tutkimuksen yhteydessä on laadittava menetelmät, joilla tarkastellaan ja kartoitetaan noudatettavia velvoitteita, joita on asetettu eri tasoilla (eri tasoilla annetut säädökset jne.) Euroopan unionissa (kaikissa 28 jäsenvaltiossa).3. Tutkimuksen avulla on toimitettava analyyttinen kehys, jonka avulla voidaan määritellä useat tietojen vapaan kulun esteisiin liittyvät käsitteet (A. noudatettavat velvoitteet, kuten A.1 suorat esteet ja A.2 epäsuorat esteet, sekä B. vaatimukset, jotka eivät liity noudatettavaan velvoitteeseen, kuten käyttäjien valinnat (esimerkiksi pilvipalveluja koskevat tunteet ja pelot (pilvipalvelujen käyttöönotto)).4. Analyyttistä kehystä on lisäksi täydennettävä jäsenvaltioista peräisin olevilla esimerkeillä, jotka on määritettävä seuraavien seikkojen mukaisesti: i) eri alat sen määrittämiseksi, millä aloilla velvoitteita käytetään usein ja minkä alojen mukaisesti ne luokitellaan, ii) tietotyypit, iii) niiden lainsäädännöllisten asiakirjojen tyyppi ja taso, jossa velvoitteet on määritetty.5. Tutkimuksessa on tarkasteltava lisäksi jäsenvaltioiden tietoja koskevien vaatimusten yhteistä ymmärtämistä sen määrittämiseksi, minkä tyyppisiin tietoihin kyseisissä vaatimuksissa yleensä viitataan, sekä niiden varmistustapojen ymmärtämiseksi, jotka vaaditaan oikeudellisesta, teknologisesta ja täytäntöönpanoa koskevasta näkökulmasta.6. Tutkimuksen yhteydessä on tehtävä analyysi ja määrälliset arviot niistä pilvipalveluihin liittyvistä esteistä, joita on tunnistettu jäsenvaltioissa, kuten viralliset vaatimukset (tietojen sijaintia koskevat rajoitukset) sekä virallisista vaatimuksista toiminnallisiin siirtymisestä (pääsy tietoihin tarkastuksia varten tai riittävien turvatoimenpiteiden soveltaminen jne.) aiheutuvat kustannukset ja hyödyt.7. Tutkimuksessa on suositeltava toiminnallisia vaatimuksia (esimerkiksi turvatoimenpiteet), joilla voidaan korvata viralliset vaatimukset (kuten tietojen sijaintia koskevat vaatimukset), jotta voidaan edistää rajatylittäviä tietovirtoja.8. Tutkimuksessa on toimitettava suositukset uusia poliittisia käsitteitä varten, jotta voidaan edistää rajatylittäviä tietovirtoja Euroopan unionissa.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
28/05/2015 00:00
Ei sovelleta
17/07/2015 16:00
31/07/2015 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 105-189918 Oikaisu 03/06/2015 00:00
2015/S 101-183507 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 28/05/2015 00:00