Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tarjouspyyntö nro 06A050/2015/M012 – puitesopimus töistä sekä huoltopalveluista ...
Hankintaviranomainen:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
06/02/2016
Tarjousten vastaanoton määräaika:
Ei sovelleta
Tila:
Avaa
Tiedot
06A050/2015/M012.
Tarjouspyyntö nro 06A050/2015/M012 – puitesopimus töistä sekä huoltopalveluista paloturvallisuuden alalla Euroopan parlamentin Brysselissä sijaitsevissa rakennuksissa
Sopimuksen tarkoituksena on 1:n tai useamman puitesopimuksen allekirjoittaminen (1 erää kohti) töiden ja huoltopalvelujen suorittamiseksi paloturvallisuuden alalla (palonilmaisu, palohälytykset ja palontorjunta) Euroopan parlamentin Brysselissä sijaitsevissa rakennuksissa.Sopimusosapuolen on asennettava ja ohjelmoitava uudet palonilmaisu-, palohälytys- ja palontorjuntajärjestelmät sekä huollettava niitä.Euroopan parlamentin Brysselissä sijaitsevat rakennusten huollosta vastaavat yksiköt etsivät sopimusosapuolta, joka toimii ainoana yhteyshenkilönä ja joka on seuraavan työnkuvan mukainen:— sopimusosapuolen on oltava valmistaja palonilmaisu- ja palohälytysalalla. Kyseisten valmiuksien on oltava sopimusosapuolen sisäisiä valmiuksia, eikä niitä voi ulkoistaa,— sopimusosapuolen on oltava valmistaja tai alihankkijana toimiva valmistaja palontorjunta-alalla,— sopimusosapuolella on oltava valmiudet ottaa vastuulleen töiden ja huoltotoimeksiantojen suorittaminen palonilmaisu-, palohälytys- ja palontorjunta-alalla.— sopimusosapuolen on oltava yhteistyössä muiden sellaisten kolmansien osapuolten tai Euroopan parlamentin sisäisten yksiköiden tai sopimusosapuolten kanssa, jotka vastaavat palonilmaisu-, palohälytys- ja palontorjuntajärjestelmiin liittyvien teknisten laitteiden asentamisesta tai huollosta,— sopimusosapuolen on toimitettava neuvontaa Euroopan parlamentin rakennusten huollosta vastaaville yksiköille sopimustavoitteiden noudattamiseksi ja täyttämiseksi.Kaikkien sellaisten palonilmaisu-, palohälytys- ja palontorjuntajärjestelmien ja -laitteiden käänteismukautuvuus, jotka on jo asennettu, on varmistettava koko sopimuksen keston ajan, kun uusia laitteita ja järjestelmiä otetaan käyttöön.Sopimukseen sisältyvät kaikki Euroopan parlamentin käytössä olevat, Brysselissä sijaitsevat rakennukset, ja se on jaettu 2 erään. Hakijat voivat jättää tarjouksen joko jommastakummasta erästä (erä 1, erä 2) tai molemmista eristä (erä 1 ja erä 2).Ensimmäinen erä (erä 1) koskee alustavasti noin 362 000 neliömetrin kokonaispinta-alaa (kellarit mukaan luettuina) 4:ssä eri rakennuksessa. Toinen erä (erä 2) koskee alustavasti noin 300 000 neliömetrin kokonaispinta-alaa (kellarit mukaan luettuina) 12:ssä eri rakennuksessa. Euroopan parlamentti varaa sopimuksen keston aikana oikeuden poistaa tai lisätä toimipaikan rakennuksia kumpaan tahansa erään.
Rakennusurakat
Rajoitettu
Avaa
Valittu
Välitavoitteet
06/02/2016 00:00
Ei sovelleta
Ei sovelleta
23/03/2016 17:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Erä 1
Erän kohteena on töiden ja huoltopalvelujen suorittaminen paloturvallisuuden alalla seuraavia Euroopan parlamentin Brysselissä sijaitsevia rakennuksia varten (noin 362 000 neliömetriä):• Altiero Spinelli (ASP) (noin 286 000 neliömetriä),• Willy Brandt (WIB ja BQL) (noin 38 000 neliömetriä),• József Antall (JAN) (noin 38 000 neliömetriä).
Erä 2
Erä 2
Erän kohteena on töiden ja huoltopalvelujen suorittaminen paloturvallisuuden alalla seuraavia Euroopan parlamentin Brysselissä sijaitsevia rakennuksia varten (noin 300 000 neliömetriä):• Paul-Henri Spaak (PHS) (noin 84 000 neliömetriä),• Square de Meeûs (SQM) (noin 56 000 neliömetriä),• Wilfried Martens (WIM) (noin 41 000 neliömetriä),• Atrium (ATR) (noin 33 000 neliömetriä),• Wiertz (WIE) (noin 18 000 neliömetriä),• Montoyer 75 (MOY), Euroopan historian talo (MHE), Trèves (TRI), Remard (RMD), Montoyer 30 (MTS), Montoyer 70 (MTY), Wayenberg (WAY) (kukin rakennus noin 4 000–12 000 neliömetriä).
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2016/S 056-092685
Oikaisu
19/03/2016 00:00
2016/S 026-041170
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
06/02/2016 00:00