Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Pienten ja keskisuurten yritysten verotus Euroopassa – empiirinen tutkimus pieni...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
31/05/2012
Tarjousten vastaanoton määräaika:
27/07/2012
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
186/PP/ENT/CIP/12/F/S01C24
Pienten ja keskisuurten yritysten verotus Euroopassa – empiirinen tutkimus pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sovellettavasta yhtiöverotuksesta verrattuna suuriin yrityksiin.
Niukat taloudelliset resurssit ja henkilöstöresurssit ovat yksi pk-yritysten haittatekijä. Suurikokoisilla yrityksillä voi olla käytettävissään monenlaista asiantuntemusta ja neuvontaa muun muassa rahoitusta, verotusta ja liiketoimintarakenteita koskevissa taloudellisissa asioissa yritysten nettovoiton optimoimiseksi. Pk-yritysten liiketoimintaa puolestaan vaikeuttaa kolme merkittävää asiaa, jotka ovat seuraavat: pääoman saatavuus, verosääntöjen noudattamisesta aiheutuvat kustannukset ja hallinnollinen rasitus. Tämä asettaa pk-yritykset epäedulliseen asemaan ja saattaa haitata niiden kasvua. Toinen monimutkainen pk-yrityksiä koskeva kysymys on verotuksen hoitaminen. Sen takia verotusasiat ulkoistetaan melko usein veroneuvojille, koska pk-yrityksillä ei yleensä ole omia veroasiantuntijoita, jotka voisivat optimoida niiden veroja. Yleisen oletuksen mukaan pk-yritykset maksavat suhteellisesti korkeampia veroja kuin niiden suurikokoisemmat kilpailijat, mutta voidaan myös todeta, että monissa maissa pk-yritykset hyötyvät matalammasta verotusasteesta esimerkiksi erityisten verovähennysten ja tutkimus- ja kehittämiskannustimien ansioista. Kuitenkin nämä veroedut voivat itse asiassa muuttua esteiksi pk-yritysten kasvulle yli rajan, jonka yläpuolella verohelpotuksia myönnetään. Pk-yritysten on tärkeää voida vahvistaa pääomapohjaansa, koska heikko taloudellinen asema tekee niistä haavoittuvaisia laskusuhdanteiden aikana ja myös pahentaa rakennemuutoksia, liiketoimintojen uudelleensuuntautumisia ja rahoituksen saamista koskevia ongelmia. Erityisen tärkeää on, ettei pk-yrityksillä ole esimerkiksi verotukseen ja rahoitukseen liittyviä kilpailuhaittoja suuriin yrityksiin verrattuna. Kun ottaa huomioon pk-yritysten kasvupotentiaalin talousjärjestelmässä ja kasvupotentiaalin mahdollisen yhteyden verotukseen, on tärkeää suorittaa tutkimus, jossa perehdytään yhtiöverotusasioihin ja yhtiöverotukseen liittyviin hyviin käytäntöihin pk-yritysten näkökulmasta (muu kuin rahoitusalan liiketoiminta). Tutkimuksen tavoitteisiin kuuluu muun muassa tuottaa pk-yrityksiin sovellettavaa yhtiöverotusta koskevia analyyseja, tunnistaa pk-yritysten ja suurten yritysten verotuskohtelussa mahdollisesti esiintyviä eroja ja arvioida näiden erojen vaikutusta pk-yritysten taloudelliseen tilanteeseen ja kasvupotentiaaliin.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
31/05/2012 00:00
27/07/2012 23:59
Ei sovelleta
Ei sovelleta
27/07/2012 23:59
05/09/2012 00:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2012/S 102-169282 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 31/05/2012 00:00