Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta p...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
30/04/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
15/06/2015
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
ENV.B.1/SER/2015/0011.
Vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta 12.12.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanoon liittyvän tuen toimittamista koskeva palvelusopimus
Tämän palvelusopimuksen tavoitteena on ympäristöasioiden pääosaston tukeminen ravintoaineiden käytön ja hallinnan teknisissä, tieteellisissä ja sosioekonomisissa näkökohdissa maatalousalalla. Tavoitteena on on myös komission tukeminen sen velvollisuudessa panna nitraattidirektiivi täytäntöön. Palvelusopimuksen yhteydessä käsitellään erityisesti seuraaviin seikkoihin liittyviä erityistarpeita:— tieteellisen, sosioekonomisen ja teknisen neuvonnan toimittaminen tilapäisesti sellaisten kysymysten osalta, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti nitraattidirektiiviin,— raporttien tuottaminen sellaisten tieteellisten, teknisten ja sosioekonomisten kysymysten osalta, jotka liittyvät ravintoaineiden käyttöön ja hallintaan, mukaan luettuna nitraattidirektiivin täytäntöönpano,— sellaisten komissiolle toimitettujen raporttien analysointi ja kommentointi, jotka liittyvät nitraattidirektiivin liitteessä III olevan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun poikkeukseen,— tarvittavien taustatietojen tuottaminen komissiota varten, jotta se voi tuottaa yksityiskohtaiset ja tiivistetyt raportit nitraattidirektiivin täytäntöönpanosta EU:n tasolla jäsenvaltioiden toimittamien raporttien perusteella.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
30/04/2015 00:00
Ei sovelleta
05/06/2015 16:30
08/06/2015 00:00
15/06/2015 16:00
29/06/2015 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2015/S 084-148670 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 30/04/2015 00:00