Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Viestintä- ja tapahtumapalvelujen toimittaminen
Hankintaviranomainen:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
05/05/2021
Tarjousten vastaanoton määräaika:
14/06/2021
Tila:
Suljettu
Tiedot
EUOSHA/2021/OP/F/SE/0142
Viestintä- ja tapahtumapalvelujen toimittaminen
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto haluaa hyödyntää sellaisten yritysten palveluja, jotka ovat erikoistuneita viestintään, suhdetoimintaan ja tapahtumien järjestämiseen, verkostoitumis-, tiedotus- ja viestintätoimien suunnittelua ja toteutusta varten.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
3
Puitesopimus
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/procurement
9,600,000.00 EUR
79000000
Osallistumisehdot
ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
05/05/2021 00:00
14/06/2021 13:00
15/06/2021 15:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Tietoisuuden lisäämiseen liittyvä tuki koordinointikeskuksille ja kumppaneille kansallisella tasolla
Erän 1 tavoitteena on valita yritys toimittamaan laadukkaita ammattimaisia palveluja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tärkeimmille kansallisen tason kumppaneille EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa ja ehdokasmaissa seuraavilla toiminnan aloilla:• seminaarien, työpajojen, elokuvanäytösten ja muiden tapahtumien järjestäminen,• tiedotusvälineisiin ja suhdetoimintaan liittyvien toimien järjestäminen.Tarjoajaa pyydetään tukemaan edellä mainittujen toimien järjestämistä oman kansallisen tahon kumppaniyrityksistä koostuvan verkoston kautta ja läheisessä yhteistyössä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ja sen kansallisten sidosryhmien verkoston kanssa.
Erä 2
Viestintä ja suhteet tiedotusvälineisiin ja sidosryhmiin EU:n tasolla
Erän 2 tavoitteena on yrityksen valitseminen korkealaatuisten ammatillisten palvelujen toimittamista varten seuraavilla toimialoilla:• viestintä ja tiedotus (verkkouutishuone ja sosiaalinen media),• tiedotusvälinetoimien toteutus,• tuki sidosryhmäsuhteiden hallintaa varten (esim. viralliset kampanjakumppanit, tiedotusvälinekumppanit ja muut mahdolliset kumppanit EU:n tasolla).
Erä 3
Yritystapahtumien järjestäminen
Erän 3 yleistavoitteena on valita yritys tukemaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoa fyysisten tapahtumien, hybriditapahtumien ja verkkotapahtumien (konferenssit, työpajat, seminaarit, näyttelyt jne.) järjestämisessä sekä tukemaan viraston osallistumista muiden organisaatioiden johtamiin tapahtumiin.Toteutettaviin palveluihin kuuluvat fyysisten tapahtumien, hybriditapahtumien ja verkkotapahtumien suunnittelu ja järjestäminen sekä kooltaan ja ammatillisen laadun tasoltaan erilaisten näyttelyosastojen suunnittelu ja tuotanto (vakiomalliset tai korkeatasoiset, tapahtuman koosta ja arvokkuudesta sekä sen aiheesta ja sijainnista riippuen).
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2021/S 087-223871
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
05/05/2021 00:00