Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Puitesopimus seuraavaa laitetta varten tarkoitettujen kulutustarvikkeiden ja rea...
Hankintaviranomainen:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
06/06/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
20/07/2015
Tila:
Suljettu
Tiedot
JRC/IPR/2015/I.3/0019/OC.
Puitesopimus seuraavaa laitetta varten tarkoitettujen kulutustarvikkeiden ja reagenssien toimituksesta: polymeraasiketjureaktioihin käytettävä Bio Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR -järjestelmä
Kuluttajien terveyden ja kuluttajansuojan laitoksen molekyylibiologian ja genomiikan yksikössä toimii muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista vastaava Euroopan unionin vertailulaboratorio (jäljempänä ’vertailulaboratorio’, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003), joka validoi analyyttisiä menetelmiä elintarvikkeissa ja rehuissa esiintyvien muuntogeenisten organismien havaitsemista, tunnistamista ja kvantitatiivista määrittämistä varten.Kvantitatiivinen polymeraasiketjureaktio on tähän asti ollut teknologia, jota on pidetty muuntogeenisten organismien esiintymistä elintarvikkeissa ja rehuissa koskevien rutiininomaisten analyysien mittapuuna. Vertailulaboratorio on käyttänyt kvantitatiivista polymeraasiketjureaktiota noin 60 sellaisen menetelmän validoinnissa, joita käytetään muuntogeenisten organismien kvantitatiiviseen havainnointiin.Nykyään uusi polymeraasiketjureaktioon perustuva teknologia, digitaalinen polymeraasiketjureaktio, on saamassa yksimielisen hyväksynnän. Bio-Rad QX200 -tuotemerkki edustaa pipetointia hyödyntävää versiota digitaalisesta polymeraasiketjureaktioteknologiasta. Vertailulaboratorio on ostanut teknologiaa, jonka avulla voidaan erotella näyte jopa 20 000 samanaikaiseen reaktioon ja tarjota näin mahdollisuus suureen tarkkuuteen ja hyvin alhaiseen herkkyyteen ilman, että on käytettävä sertifioituja vertailumateriaaleja. Kyseinen teknologia voidaan mahdollisesti ottaa entistä yleisempään käyttöön näytteissä esiintyvien muuntogeenisten organismien seulonnassa ja kvantifioinnissa, joita muuntogeenisten organismien koelaboratoriot käyttävät.
Tavarantoimitukset
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
06/06/2015 00:00
Ei sovelleta
20/07/2015 23:59
24/07/2015 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 119-216340
Oikaisu
24/06/2015 00:00
2015/S 108-195066
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
06/06/2015 00:00