Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
LUCAS (maankäytön/maanpeitteen tilastollinen) pinta-alatutkimus 2022
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG EUROSTAT
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
23/07/2021
Tarjousten vastaanoton määräaika:
08/09/2021
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
ESTAT/LUX/2021/OP/0007
LUCAS (maankäytön/maanpeitteen tilastollinen) pinta-alatutkimus 2022
Tämän tarjouspyynnön kohteena on sellaisten palvelujen toimittaminen, joiden avulla tuetaan maankäytön ja maapeitteen tilastollisen pinta-alatutkimuksen (LUCAS) vuoden 2022 tutkimusta.LUCAS-tutkimuksen tarkoituksena on kerätä yhdenmukaistettuja tietoja maanpeitteestä / maankäytöstä ja maatalous- ja ympäristöalaan liittyvistä näkökohdista kaikkialla EU:ssa, jotta voidaan parantaa maanpeitteenperän/maankäytön ja ympäristötilastojen saatavuutta ja laatua.— Erien 1–6 osalta tarjouseritelmien kohdassa 1.4.2.1 ilmoitettu arvo on enimmäisarvo sopimuksen koko kestoajalle,— Erien 7–8 osalta tarjouseritelmien kohdassa 1.4.2.1 ilmoitettu arvo on arvioitu kokonaisarvo sopimuksen koko kestoajalle.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
7
Julkinen hankintasopimus
16,070,000.00 EUR
79330000
Osallistumisehdot
Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
23/07/2021 00:00
08/09/2021 16:00
10/09/2021 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
LUCAS 2022 – tutkimus Belgiassa, Espanjassa, Ranskassa, Luxemburgissa, Alankomaissa ja Portugalissa
Sopimuksen tavoitteina on tutkimuksen valmistelu vuoden 2022 LUCAS-tutkimusta varten, maapeitettä, maankäyttöä ja valittuja maatalous- ja ympäristöalaan liittyviä näkökohtia koskevien tietojen keruu kenttävierailujen ja kuvatulkinnan avulla sekä kyseisten tietojen laadun hallinnointi toimistossa.Vuoden 2022 LUCAS-tutkimusta koskevaan erään 1 kuuluu yhteensä 109 441 arvioitavaa kohdetta. Katso lisätiedot tarjouseritelmistä.
Erä 2
LUCAS 2022 – tutkimus Bulgariassa, Tanskassa, Saksassa, Unkarissa, Itävallassa ja Romaniassa
Sopimuksen tavoitteina on tutkimuksen valmistelu vuoden 2022 LUCAS-tutkimusta varten, maapeitettä, maankäyttöä ja valittuja maatalous- ja ympäristöalaan liittyviä näkökohtia koskevien tietojen keruu kenttävierailujen ja kuvatulkinnan avulla sekä kyseisten tietojen laadun hallinnointi toimistossa.Vuoden 2022 LUCAS-tutkimusta koskevaan erään 2 kuuluu yhteensä 106 287 arvioitavaa kohdetta. Katso lisätiedot tarjouseritelmistä.
Erä 3
LUCAS 2022 – tutkimus Tšekin tasavallassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Slovakiassa
Sopimuksen tavoitteina on tutkimuksen valmistelu vuoden 2022 LUCAS-tutkimusta varten, maapeitettä, maankäyttöä ja valittuja maatalous- ja ympäristöalaan liittyviä näkökohtia koskevien tietojen keruu kenttävierailujen ja kuvatulkinnan avulla sekä kyseisten tietojen laadun hallinnointi toimistossa.Vuoden 2022 LUCAS-tutkimusta koskevaan erään 3 kuuluu yhteensä 64 455 arvioitavaa kohdetta. Katso lisätiedot tarjouseritelmistä.
Erä 4
LUCAS 2022 – tutkimus Suomessa ja Ruotsissa
Sopimuksen tavoitteina on tutkimuksen valmistelu vuoden 2022 LUCAS-tutkimusta varten, maapeitettä, maankäyttöä ja valittuja maatalous- ja ympäristöalaan liittyviä näkökohtia koskevien tietojen keruu kenttävierailujen ja kuvatulkinnan avulla sekä kyseisten tietojen laadun hallinnointi toimistossa.Vuoden 2022 LUCAS-tutkimusta koskevaan erään 4 kuuluu yhteensä 46 008 arvioitavaa kohdetta. Katso lisätiedot tarjouseritelmistä.
Erä 5
LUCAS 2022 – tutkimus Irlannissa, Kreikassa, Kroatiassa, Italiassa, Kyproksella, Maltalla ja Sloveniassa
Sopimuksen tavoitteina on tutkimuksen valmistelu vuoden 2022 LUCAS-tutkimusta varten, maapeitettä, maankäyttöä ja valittuja maatalous- ja ympäristöalaan liittyviä näkökohtia koskevien tietojen keruu kenttävierailujen ja kuvatulkinnan avulla sekä kyseisten tietojen laadun hallinnointi toimistossa.Vuoden 2022 LUCAS-tutkimusta koskevaan erään 5 kuuluu yhteensä 73 461 arvioitavaa kohdetta. Katso lisätiedot tarjouseritelmistä.
Erä 6
LUCAS 2022 – tuki- ja neuvontapalvelu(piste), tekninen tuki ja laadunvalvonta
Erällä 6 on seuraavat tavoitteet:• vuoden 2022 LUCAS-tutkimuksen käynnistämisen valmistelu,• koulutuksen toimittaminen erien 1–5 hankejohtajille ja tutkimusjohtajille yhteistyössä erän 7 (DMT) ja osan 8 (nurmialueita koskeva koulutus) sopimusosapuolen kanssa. Erän 7 hankejohtajan ja DMT-koulutuksen (erä 7) antavan henkilön on oltava läsnä koko ajan,• teknistä tukea ja laadunvalvontaa koskevien palvelujen toimittaminen komissiolle ja tutkimuksista vastaaville sopimusosapuolille (erät 1–5), jotka toteuttavat LUCAS-tutkimuksen vuonna 2022. Tämän erän yhteydessä tietoja koskevat laadunvalvontapalvelut kattavat vuoden 2022 LUCAS-kenttätutkimuksessa ja vuoden 2022 LUCAS-kuvatulkintakampanjassa kerättyjen tietojen laadun tarkastamisen.Kaikkien tähän erään kuuluvien tehtävien ajoitus riippuu vahvasti erien 1–5 edistymisestä, joka puolestaan riippuu sopimuksen ehdoista ja ilmasto-olosuhteista.Erästä 6 vastaava sopimusosapuoli suorittaa seuraavat tarkastukset erien 1–5 yhteydessä arvioitujen kohteiden (kuvatulkinnan avulla arvioidut maisemakohteet, kohteessa arvioidut kohteet ja kuvatulkinnan avulla arvioidut kohteet) kokonaismäärästä:• enintään 10 000 kohteessa kuvatulkinnan avulla arvioidun kohteen tarkastaminen,• 66 660 sellaisen kohteen tarkastaminen, joiden osalta on vierailtu kohteessa,• täydentävä 20 000 kuvan tarkastaminen anonymisoinnin kannalta,• 25 000:n kuvatulkintakampanjassa käsitellyn kohteen tarkastaminen.
Erä 7
LUCAS 2022 – tiedonhallintaväline (DMT) – palvelun hostaus, ylläpito ja käyttötuki
Tavoitteet vuoden 2022 LUCAS-tutkimusta koskevan erän 7 osalta ovat seuraavat:• sellaisen tietoteknisen infrastruktuurin ylläpito, jota käytetään tietojen syöttöä, keskusmuistia sekä vuoden 2022 LUCAS-tutkimuksen prosessien tukemista varten,• teknisen tuen sekä LUCAS DMT 2022 -ratkaisun saatavuuden ja luotettavuuden takaaminen LUCAS 2022 -tutkimuksen ajaksi (tammikuusta 2022 kesäkuuhun 2023).Infrastruktuuria käyttävät noin 1 000 maanmittaria ja 300 laadunvalvojaa alueellisissa toimistoissa ja/tai keskustoimistoissa jopa 27:ssa Euroopan maassa (erät 1–5), ulkoiset laadunvalvojat (erä 6) sekä Euroopan komissio.Tutkimuksen aikana vieraillaan 200 000 kohteessa.Tutkimuksen aikana arvioidaan 200 000 kohdetta kuvatulkinnan avulla.Erien 1–5 kohteet on jaettu enimmäkseen maiden välillä maapinta-alan ja tehokkuutta koskevien perusteiden mukaan, jotka johtuvat maaperän heterogeenisyydestä (erien 1–5 kohteiden kokonaismäärä: 399652)Sopimuksen koko kestoaikana hankittavien palvelujen kokonaismäärän arvioidaan kattavan 840 henkilötyöpäivää.
Erä 8
LUCAS 2022 – koulutus ja käyttötuki vuoden 2022 LUCAS-tutkimuksen erityistä nurmialueita koskevaa osaa varten.
Tavoitteet vuoden 2022 LUCAS-tutkimusta koskevan erän 8 osalta ovat seuraavat:• LUCAS-tutkimuksen nurmialueita koskevaan osaan liittyvä koulutus erien 1–5 ja erien 1–5 maiden hankejohtajille erän 6 sopimusosapuolen järjestämissä koulutuksissa sekä erien 1–5 esimiehille ja maanmittareille järjestettävissä maissa,• erityisesti LUCAS-tutkimuksen nurmialueita koskevaan osaan liittyvän käyttötuen toiminta tämän arvioinnin kannalta asiaankuuluvana ajanjaksona.Nurmialueita koskevaa osaa varten arvioidaan 20 000 kenttäkohdetta.Erän 6 sopimusosapuolen on toimitettava nurmialueita koskevan osan koulutus hankkeen johtajille hankkeen johtajien yleisen koulutuksen yhteydessä.Nurmialueita koskevan osan tutkimukseen osallistuvat erien 1–5 valvojat ja maanmittarit tarvitsevat koulutusta ja heitä tukevan tuki- ja neuvontapalvelun tutkimuksen aikana.Sopimuksen koko kestoaikana hankittavien palvelujen kokonaismäärän arvioidaan kattavan 200 henkilötyöpäivää.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2021/S 141-371593
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
23/07/2021 00:00
Linkitetty tarjouspyyntö
Tarjouspyynnön viitenumero Otsikko Ilmoituksen tyyppi
ESTAT/E/2017/010.
Maankäytön ja maapeitteen tilastollinen pinta-alatutkimus (LUCAS) 2018 – maatalo...
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta