Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY m...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
07/05/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
22/06/2015
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
ENV.A.2/FRA/2015/0013.
Aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta 20.11.2013 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1257/2013 liittyviä tukitoimia koskeva puitesopimus
Sopimuksen yleistavoitteena on Euroopan komission avustaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 (aluskierrätysasetus) täytäntöönpanon useissa eri vaiheissa. Tarkemmin sanottuna sopimuksen tavoitteisiin sisältyvät seuraavat:i. komission avustaminen tiedotustoimien järjestämisessä, jotta voidaan tilapäisesti tarjota käyttötukipalveluja ennalta määritetyille maille, joista lähetetään mahdollisesti suuri määrä hakemuksia, jotka koskevat aluskierrätyslaitosten sisällyttämistä eurooppalaiseen aluskierrätyslaitosten luetteloon,ii. komission avustaminen sellaisten työpajojen järjestämisessä, jotka on tarkoitettu aluskierrätyslaitosten sertifioijille (niin sanotut riippumattomat todentajat),iii. sidosryhmien ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden näkemysten kokoaminen sellaisten aluskierrätysasetukseen liittyvien näkökohtien osalta, joihin mahdollisesti tarvitaan lisäselvennystä, sekä koottujen näkemysten kehittäminen ohjeasiakirjaluonnoksiksi,iv. komission avustaminen eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämistä koskevien, EU:n ulkopuolella olevien aluskierrätyslaitosten jättämien hakemusten arvioinnissa,v. lueteltujen laitosten tarkastusten suorittaminen paikan päällä komission valvonnassa ja yhteistyössä sen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jossa aluskierrätyslaitos sijaitsee.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
07/05/2015 00:00
Ei sovelleta
22/06/2015 16:00
06/07/2015 14:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 088-157970 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 07/05/2015 00:00