Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tuki kansallisia ruokavaliotutkimuksia varten EU:n laajuisen ruoankäyttöä koskev...
Hankintaviranomainen:
European Food Safety Authority (EFSA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
12/05/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
07/08/2015
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
OC/EFSA/DATA/2015/03.
Tuki kansallisia ruokavaliotutkimuksia varten EU:n laajuisen ruoankäyttöä koskevan tiedonkeruujärjestelmän (EU menu) menetelmien mukaisesti (viides tuki)
Tämän hankintamenettelyn tavoitteena on suorien palvelusopimusten tekeminen EU:n jäsenvaltioiden järjestöjen kanssa sekä sellaisten Islannin, Norjan ja Sveitsin järjestöjen kanssa, jotka hallitus on valtuuttanut suorittamaan ruokavaliotutkimuksen kansallisella tasolla vuosien 2015–2020 välisen ajanjakson aikana. Edellytyksenä on myös, että kyseisessä maassa ei ole tehty kansallista ruokavaliotutkimusta suunnitellulle kohderyhmälle viiden viime vuoden aikana. Tehtävien sopimusten yhteydessä sopimusosapuolten on joko mukautettava tai kehitettävä menetelmät, joita käytetään näissä tutkimuksissa, EU:n laajuisen ruoankäyttöä koskevan tiedonkeruujärjestelmän (EU menu) menetelmiä koskevien EFSAn ohjeiden mukaisesti. Sopimusten yhteydessä kerättyjen ruokavaliota koskevien tietojen on oltava saatavilla EFSAn tieteellisiä toimia varten ilman käyttörajoituksia.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
12/05/2015 00:00
Ei sovelleta
07/08/2015 23:59
26/08/2015 14:30
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Lapsia koskeva tutkimus (kohteena lapset kolmen kuukauden ikäisistä yhdeksän vuoden ikäisiin)
Tavoite 1: joko mukautetaan tai kehitetään menetelmät, joita käytetään kansallisessa elintarvikkeiden kulutusta koskevassa tutkimuksessa, EU:n laajuisen ruoankäyttöä koskevan tiedonkeruujärjestelmän (EU menu) menetelmiä koskevien EFSAn ohjeiden mukaisesti. Lisäksi valmistellaan kansalliset yhteiskäytännöt ja asiaan liittyvät asiakirjat ja toimitetaan ne EFSAlle sekä tehdään tiedonkeruuta koskeva kokeilu ja suoritetaan tiedonkeruu.Tavoite 2: tutkimuksen aikana kerättyjen, elintarvikkeiden kulutusta koskevien tietojen ja niihin liittyvien tietojen valmistelu ja toimittaminen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle sen vaatiman muodon mukaisesti.
Erä 2
Aikuisia koskeva tutkimus (kohteena 10–74-vuotiaat henkilöt)
Tavoite 1: joko mukautetaan tai kehitetään menetelmät, joita käytetään kansallisessa elintarvikkeiden kulutusta koskevassa tutkimuksessa, EU:n laajuisen ruoankäyttöä koskevan tiedonkeruujärjestelmän (EU menu) menetelmiä koskevien EFSAn ohjeiden mukaisesti. Lisäksi valmistellaan kansalliset yhteiskäytännöt ja asiaan liittyvät asiakirjat ja toimitetaan ne EFSAlle sekä tehdään tiedonkeruuta koskeva kokeilu ja suoritetaan tiedonkeruu.Tavoite 2: tutkimuksen aikana kerättyjen, elintarvikkeiden kulutusta koskevien tietojen ja niihin liittyvien tietojen valmistelu ja toimittaminen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle sen vaatiman muodon mukaisesti.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 091-162600
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
12/05/2015 00:00