Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Perustietoja koskeva kirjallisuuskatsaus RNA-interferenssiin perustuvien muuntog...
Hankintaviranomainen:
European Food Safety Authority (EFSA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
12/05/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
31/08/2015
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
OC/EFSA/GMO/2015/01.
Perustietoja koskeva kirjallisuuskatsaus RNA-interferenssiin perustuvien muuntogeenisten kasvien riskinarvioinnin tukemiseksi
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) aikoo tämän hankintapyynnön avulla hankkia kattavan kirjallisuuskatsauksen useisiin riskinarviointiin liittyviin kysymyksiin, jotka tulivat esille EFSAn työpajan aikana. Yksityiskohtaiset eritelmät kunkin kysymyksen osalta ovat saatavilla kohdassa 1.4 (jäljempänä). Kysymykset koskevat kolmea keskeisintä muuntogeenisten organismien riskinarvioinnin aluetta, jotka ovat molekyylibiologinen luonnehdinta, elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä ympäristöturvallisuus. Tämän systemaattisen kirjallisuusselvityksen/-katsauksen tuloksilla tuetaan RNA-interferenssiin perustuvien muuntogeenisten kasvien riskinarviointia koskevia näkökohtia.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
12/05/2015 00:00
Ei sovelleta
31/08/2015 23:59
07/09/2015 00:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
RNA-interferenssiä koskeviin tieteellisiin tietoihin liittyvä kirjallisuuskatsaus RNA-interferenssiin perustuvien muuntogeenisten kasvien molekyylibiologisen luonnehdinnan tukemiseksi
Molekyylibiologisessa luonnehdinnassa otetaan huomioon kaikki merkittävät tieteelliset tiedot, jotka koskevat muuntogeenisen kasvin molekyylibiologista luonnehdintaa, kuten vieraan DNA:n lähde ja toiminta, muuntamismenetelmä, liitetyn DNA:n organisointi insertiokohdassa (-kohdissa) sekä insertin ekspressio ja vakaus.
Erä 2
RNA-interferenssiä koskeviin tieteellisiin tietoihin liittyvä kirjallisuuskatsaus RNA-interferenssiin perustuvien muuntogeenisten kasvien riskinarvioinnin tukemiseksi elintarvikkeiden ja rehujen osalta
Elintarvikkeiden/rehujen riskinarvioinnissa keskitytään muuntogeenisen kasvin ja/tai johdetun elintarvikkeen ja rehun agronomisiin ja fenotyyppisiin ominaisuuksiin, koostumukseen, myrkyllisyyteen, allergeenisuuteen ja ravintoarvoihin.
Erä 3
RNA-interferenssiä koskeviin tieteellisiin tietoihin liittyvä kirjallisuuskatsaus RNA-interferenssiin perustuvien muuntogeenisten kasvien riskinarvioinnin tukemiseksi ympäristön osalta
Ympäristöön liittyvässä riskinarvioinnissa keskitytään esimerkiksi muutoksiin muuntogeenisen kasvin persistenssissä (rikkaruohoisuus) ja invasiivisuuskyvyssä; geeninsiirtomahdollisuuksiin ja geeninsiirron ympäristövaikutuksiin; vuorovaikutuksiin muuntogeenisen kasvin kohdeorganismien ja muiden kuin kohdeorganismien välillä; biogeokemiallisiin prosesseihin ja abioottiseen ympäristöön kohdistuviin vaikutuksiin; ja muuntogeenisen kasvin viljelyyn liittyvien erityisten viljely-, hallinta- ja sadonkorjuuteknikoiden vaikutuksiin.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 212-383987
Oikaisu
31/10/2015 00:00
2015/S 091-162599
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
12/05/2015 00:00