Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
PROC/2014/22 – sovellusten kehittäminen ja ylläpito sekä palvelupiste (ADM & SD)
Hankintaviranomainen:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
10/06/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
31/07/2015
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
PROC/2014/22.
PROC/2014/22 – sovellusten kehittäminen ja ylläpito sekä palvelupiste (ADM & SD)
Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävät sopimukset koskevat palvelupisteeseen liittyviä palveluja (erä 1), liiketoiminnan tukipalveluita Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen liiketoimintasovelluksia varten (erä 2) sekä sovellusten kehittämistä ja ylläpitoa koskevia palveluita (erä 3).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
10/06/2015 00:00
Ei sovelleta
31/07/2015 16:00
07/08/2015 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Palvelupiste
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella on monia sovelluksia ja palveluita, joita toimitetaan sekä sisäisille että ulkoisille käyttäjille. Erän 1 kohteena on tietotekniikan hallinnan parhaita käytäntöjä koskevaan kokoelmaan (ITIL) perustuvan palvelupisteen (ainoa yhteyspiste) toimittaminen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olemassa olevia sovelluksia ja kaikkia tulevia sovelluksia varten.
Erä 2
Liiketoiminnan tukeminen
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa sovelluksia ja palveluita sekä sisäisille että ulkoisille käyttäjille. Tähän erään kuuluvien palveluiden avulla on tarkoitus lisätä henkilöstöä, jotta voidaan ottaa käyttöön toiminnallinen palvelupiste sovellusta varten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen yritystoimintaan suunnattujen sovellusten sisäisille ja ulkoisille käyttäjille.
Erä 3
Sovellusten kehittäminen ja ylläpitopalvelut
Sopimusosapuolen on kehitettävä ja ylläpidettävä olemassa olevia sovelluksia, integroitava ja toteutettava uusia sovelluksia sekä laajennettava väliohjelmistoja, joita käytetään sovellusten toteuttamiseen tarpeen mukaan.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 110-198995
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
10/06/2015 00:00