Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Operatiivinen tuki satojen seuranta- ja ennustetoimia varten (AMRSOP)
Hankintaviranomainen:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
27/07/2021
Päättymispäivä:
08/11/2021
Tila:
Suljettu
Tiedot
JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
Operatiivinen tuki satojen seuranta- ja ennustetoimia varten (AMRSOP)
Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 maatalousresurssien seurantaa koskevan 22 artiklan mukaisesti yhteisen tutkimuskeskuksen JRC.D.5-yksikkö antaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen PO:lle oikea-aikaista, riippumatonta ja laadukasta tietoa satojen tilasta ja kehityksestä sekä määrällisiä ennusteita sadoista ja tuotannosta EU:ssa ja naapurimaissa. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen PO käyttää kyseisiä tietoja elintarviketurvan varmistamiseen ja maatalousmarkkinoita koskevien päätösten tekemiseen.Operatiivisilla palveluilla tuetaan MARS-satoennustejärjestelmän toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä edelleen. Järjestelmä on JRC:n sadonseurantatoimien ydin.MARS-satoennustejärjestelmää varten tarkoitetut operatiiviset palvelut järjestetään nykyisessä hankinnassa kolmessa eri erässä.
Palvelut
EUVL:n S-sarjassa julkaistavaksi suunniteltu tarjouspyyntö
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Ei sovelleta
7,500,000.00 EUR
77100000
Osallistumisehdot
Välitavoitteet
27/07/2021 00:00
08/11/2021 00:00
20/09/2021
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Maatalouteen liittyvät meteorologiset tiedot
Erän 1 tavoitteena on hankkia ja käsitellä maatalouteen liittyviä meteorologisia tietoja, jotka syötetään ja joita hyödynnetään MARS-järjestelmässä. Hankittavat ja käsiteltävät meteorologiset tiedot ovat yleisesti ottaen peräisin seuraavista kahdesta lähteestä: Euroopassa sijaitsevien sääasemien havaintotiedot sekä Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa (ECMWF) luodut eri aikojen osalta mallinnetut säätiedot. Tiedonkäsittelyyn sisältyy laadunhallinta, tietojen alueellinen ja ajallinen kokoaminen ja lähes reaaliaikainen syöttäminen MARS-järjestelmään.
Erä 2
Satelliittitiedot
Erän 2 tavoitteena on kaukokartoituksella suoritettavaa maatalouden seurantaa koskevan MARS-satoennustejärjestelmän kaukokartoitusinfrastruktuurin tukeminen maailman eri alueiden osalta, mukaan luettuna maailmanlaajuinen kattavuus tiettyjen tuotteiden osalta. Palvelu koostuu METOP-AVHRR-kaukokartoitussatelliiteista ja Copernicus-tuotteista saatujen johdannaistuotteiden tiedon keruusta, esikäsittelystä ja laskennasta.
Erä 3
Satomalleista saatavat agronomiset tiedot
Tämän erän palveluihin sisältyy sellaisten satokasvumallien lähes reaaliaikainen käsittely, jotka ovat peräisin eri puolilta Eurooppaa ja muilta maailman alueilta, jotka perustuvat havainnoituihin ja/tai simuloituihin säätietoihin ja jotka koskevat tiettyjä kohderyhmäksi valittuja viljelykasveja. Mallien tuotosten perusteella laaditaan tilastollisia analyyseja satojen ennustamiseksi. Erään 3 kuuluu erottamattomana osana JRC:n MARS-tietokannan ja maatalouteen liittyviä meteorologiset tietoja, agronomisia tietoja ja muita asiaankuuluvia tietoja sisältävän varaston tarkistus ja tarkastelu tätä varten tarkoitetuilla välineillä ja palveluilla (kuten JRC:n MARS Viewer -väline) sekä datan ja tietojen levitys räätälöidyillä alustoilla (kuten JRC:n MARS Explorer -alusta).
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2021/S 143-379167
Ennakkotietoilmoitus
27/07/2021 00:00
Linkitetty tarjouspyyntö
Tarjouspyynnön viitenumero Otsikko Ilmoituksen tyyppi
JRC/IPR/2021/OP/1920
Operatiivinen tuki satojen seuranta- ja ennustetoimia varten (AMRSOP)
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta