Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
REACH-asetusta koskeva perustutkimus
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
08/07/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
14/09/2015
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
446/PP/GRO/IMA/15/11818.
REACH-asetusta koskeva perustutkimus
Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan asetuksen (REACH-asetus) 117 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissio laatii kertomuksen REACH-asetuksen toiminnasta viiden vuoden välein (alkaen 1.6.2012). Näin ollen komissiolla on oikeudellinen velvoite laatia seuraava kertomus vuonna 2017. Komission seuraavan kertomuksen perustana ovat jäsenvaltioiden ja Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) kertomukset (joiden määräajat ovat vuoden 2015 ja 2016 aikana) sekä useat komission käynnistämät erityistutkimukset. Tarkoituksena on REACH-asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien erityisten seikkojen arviointi. Yksi seikoista, joita komission valvoo säännöllisesti, on REACH-asetuksen tehokkuus ja tuloksellisuus sen osalta, miten asetuksella voidaan edistää sellaisten saatavilla olevien tietojen laadun parantamista, jotka koskevat kemikaaleihin liittyvien riskien hallintaa, sekä kemikaaleista aiheutuvien riskien vähentämistä. Tämä edellyttää perusteellista tilastollista analyysiä sellaisten vakiintuneiden menetelmien mukaisesti, joiden avulla voidaan vertailla tuloksia eri ajankohtina. Ensimmäinen REACH-asetusta koskeva perustutkimus saatettiin päätökseen vuonna 2009. Tutkimuksessa kehitettiin riskejä ja laatua koskeva indikaattorijärjestelmä ja annettiin ensimmäinen tilannekatsaus vuonna 2007 saatavilla olevien tietojen perusteella (ennen REACH-asetuksen voimaantuloa). Toinen tilannekatsaus, joka perustui ensimmäisen rekisteröinnin määräajan jälkeen saatavilla olleisiin tietoihin, saatettiin päätökseen vuonna 2012. Tarkoituksena oli edistää REACH-asetuksen toimintaa koskevaa yleiskertomusta (REACH-asetuksen uudelleentarkastelu (2013)). Kuten REACH-asetuksen uudelleentarkastelussa (2013) todettiin, vuosina 2009 ja 2012 saatujen tulosten vertailusta kävi ilmi, että rekisteröityihin kemikaaleihin liittyvien riskien hallintaa koskevien saatavilla olevien tietojen laatu on parantunut merkittävästi. Tämän myötä kyseisiin aineisiin liittyvä nimellisriski on vähentynyt huomattavasti. Kolmas tilannekatsaus on tarpeen, jotta voidaan tehdä uusi tuloksia koskeva vertailu, jolla tuetaan komissiota REACH-asetuksen toimintaa koskevan kertomuksen (jonka määräaika on vuonna 2017) laatimisessa. Kyseisen uuden tuloksia koskevan vertailun on perustuttava tutkimukseen, johon sisältyy perusteellinen tilastollinen analyysi. Analyysissä on sovellettava jo aiemmissa tutkimuksissa käytettyjä menetelmiä toiseen rekisteröintimääräaikaan mennessä rekisteröityihin aineisiin ja sovellettavissa tapauksissa aineisiin, jotka sisältyvät luetteloon aineista, jotka mahdollisesti sisällytetään luvanvaraisten aineiden luetteloon (REACH-asetuksen liite XIV).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
08/07/2015 00:00
14/09/2015 23:59
14/09/2015 23:59
24/09/2015 11:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 129-236420
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
08/07/2015 00:00