Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Kestävän sijoittamisen tukeen liittyvän vihreän neuvontapalvelun (”GREEN ASSIST”...
Hankintaviranomainen:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
24/12/2021
Päättymispäivä:
18/03/2022
Tila:
Suljettu
Tiedot
CINEA/2021/OP/0010-PIN
Kestävän sijoittamisen tukeen liittyvän vihreän neuvontapalvelun (”GREEN ASSIST”) käyttöönotto
GREEN ASSIST -palveluun voi kuulua seuraavanlaisia palveluja, jotka on järjestetty kahteen osaan:1) GREEN ASSIST -palvelun alaisen asiantuntijaluettelon toimintaan liittyvien työkalujen, menettelytapojen ja prosessien suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen. Tähän sisältyy asiantuntijaluettelon toteuttaminen, toiminta ja hallinnointi, sellaisten yksityisiltä tai julkisilta edunsaajilta tulevien neuvontatukipyyntöjen hallinnointi ja käsittely, jotka hankintaviranomainen kerää ja siirtää sopimusosapuolelle, sekä asiaankuuluvien tukipalvelujen toimittamisen hallinnointi, toteutus ja koordinointi,2) erityisten tukipalvelujen tarjoaminen GREEN ASSIST -palvelulle, kuten tuki organisaatioiden valmiuksien ja sijoitusvalmiuden vahvistamiseksi, ympäristön ja/tai yhteiskunnan kestävyyden parantamiseksi, rakenteiden ja vaikutusten arvioimiseksi, hankintojen tekemiseksi, yhteensopivuuden varmistamiseksi valtiontukisääntöjen kanssa, markkinoiden kehitystä koskevien ja muiden analyyttisten tutkimusten tekemiseksi ja viestinnän ja tietoisuuden lisäämiseksi.
Palvelut
EUVL:n S-sarjassa julkaistavaksi suunniteltu tarjouspyyntö
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Ei sovelleta
30,000,000.00 EUR
71356200
Osallistumisehdot
Välitavoitteet
24/12/2021 00:00
18/03/2022 04:10
01/02/2022
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Yksittäinen puitesopimus GREEN ASSIST -palvelun alaisen asiantuntijaluettelon toimintaan liittyvien työkalujen, menettelytapojen ja prosessien suunnittelua, kehittämistä ja toteuttamista varten
Erä 1 toteutetaan yksittäisen puitesopimuksen ja peräkkäisten palvelupyyntöjen ja erillissopimusten avulla. Erä toteutetaan kahdessa vaiheessa (suunnitteluvaihe ja toteutusvaihe), jotka voidaan toteuttaa rinnakkain joissain tehtävissä.
Erä 2
Uudelleenkäynnistetyn kilpailun avulla tehtävä rinnakkainen puitesopimus palveluntarjoajien antamasta neuvonnasta, joka liittyy valmiuksien vahvistamiseen, markkinoiden kehittämiseen, sijoitusneuvonnan tukeen
Erä 2 toteutetaan kilpailun uudelleenkäynnistämisen avulla tehtävän rinnakkaisen puitesopimuksen avulla. Tarjottavat palvelut eivät välttämättä ole vielä puitesopimusta allekirjoitettaessa tiedossa yksityiskohtaisesti. Siksi tarjous sisältää havainnollistavia esimerkkejä erässä 2 odotettavissa olevien palvelujen luonteesta. CINEA antaa yksityiskohtaisen kuvauksen tavoitteista, pyyntöjen laajuudesta ja suoritettavista toiminnoista laatiessaan erityisiä palvelupyyntöjä, joiden perusteella kiinnostuneita sopimusosapuolia pyydetään tekemään tarjous.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2022/S 005-005353
Oikaisu
07/01/2022 00:00
2021/S 250-658586
Ennakkotietoilmoitus
24/12/2021 00:00
Linkitetty tarjouspyyntö
Tarjouspyynnön viitenumero Otsikko Ilmoituksen tyyppi
CINEA/2021/OP/0010
Rinnakkainen yhdistetty puitesopimus kestävän sijoittamisen tukeen liittyvän vih...
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta