Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Palveluja koskeva puitesopimus Copernicus-ohjelman hätätilanteiden hallintapalve...
Hankintaviranomainen:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
15/07/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
03/09/2015
Tila:
Suljettu
Tiedot
JRC/IPR/2015/G.2/0004/OC.
Palveluja koskeva puitesopimus Copernicus-ohjelman hätätilanteiden hallintapalvelun kartoituksen validointia varten
Copernicus-ohjelman hätätilanteiden hallintapalvelu, joka on jatkoa ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuisen seurantajärjestelmän (GMES) ensivaiheen toiminnan vaiheelle, on tarkoitettu toiminnalliseksi palveluksi, jota tarjotaan EU:n jäsenvaltioiden, EU:n pelastuspalvelumekanismin ja komission pääosastojen kriisinhallinta-alalla toimiville valtuutetuille käyttäjille, toimintaan osallistuville toimeenpanovirastoille ja kansainvälisille humanitaarisille avustusjärjestöille.Hätätilanteiden hallintapalvelun keskeinen ominaisuus on se, että valtuutetun käyttäjän toteuttaman aktivoinnin myötä toimitetaan satelliittikuvauksen tai ilmakuvantamisen antureilla saatuihin tietoihin perustuvaa ajankohtaista ja täsmällistä tietoa kaikissa hätätilanteiden hallintamenettelyn eri vaiheissa. Palvelulla luotuja tietoja voidaan käyttää sellaisina kuin sopimusosapuoli ne toimittaa (esim. digitaaliset tai tulostetut karttatuotokset) tai yhdistettyinä muihin tietolähteisiin (esim. digitaalisten ominaisuuksien kokonaisuuksina paikkatietojärjestelmässä (GIS)) analyysien ja hätätilanteiden hallintapäälliköiden päätöksenteon tukena.Copernicus-ohjelman hätätilanteiden hallintapalvelun toteutukseen sisältyy seuraavat neljä eri moduulia:1. Hätätilanteiden hallintapalvelun nopea kartoitus:nopea, pyynnöstä suoritettava geospatiaalisten tietojen toimittaminen hätätilanteiden hallintaan liittyvän toiminnan tukemiseksi välittömästi hätätilanteen jälkeen.2. Hätätilanteiden hallintapalvelun riskejä ja palautumista koskeva kartoitus:pyynnöstä suoritettava geospatiaalisten tietojen toimittaminen hätätilanteiden hallintaan liittyvän toiminnan tukemiseksi hätätilanteiden hallintamenettelyn niissä vaiheissa, jotka eivät liity välittömään reagointiin. Tietojen tarjoaminen liittyy erityisesti torjunta-, valmius- ja jälleenrakennusvaiheisiin.3. Hätätilanteiden hallintapalvelun kartoituksen validointi:Copernicus-ohjelman hätätilanteiden hallintapalvelun nopeassa kartoituksessa tai Copernicus-ohjelman hätätilanteiden hallintapalvelun riskejä ja palautumista koskevissa kartoituspalveluissa tuotettujen palvelunäytteiden vahvistaminen, johon sisältyy ulkoinen laadunvalvonta, temaattisen tietosisällön vahvistaminen ja vertailu vaihtoehtoisiin tietolähteisiin, jotka liittyvät hätätilanteen asiayhteyteen.4. Hätätilanteiden hallintapalvelun varhaisvaroitus:Varhaisvaroituksen perustana toimii Euroopan tulvahälytysjärjestelmä (EFAS), jonka avulla toimitetaan lisäarvoa tuovaa tietoa kansallisille vesialan palveluille ja tarjotaan ainutlaatuinen katsaus nykyiseen tulvatilanteeseen ja tulvaennusteisiin.Tämä tarjouspyyntö koskee moduulia 3: hätätilanteiden hallintapalvelun kartoituksen validointi.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
15/07/2015 00:00
03/09/2015 23:59
03/09/2015 23:59
07/09/2015 14:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 134-246629
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
15/07/2015 00:00