Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Palvelujen toimittaminen tunne asiakkaasi -menettelyjen (Know Your Customer – KY...
Hankintaviranomainen:
European Investment Fund
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
23/11/2021
Tarjousten vastaanoton määräaika:
17/12/2021
Tila:
Suljettu
Tiedot
2021-FOBS-COMP-002
Palvelujen toimittaminen tunne asiakkaasi -menettelyjen (Know Your Customer – KYC) ja vaatimustenmukaisuuden alalla
EIR käynnistää tämän hankintamenettelyn, sillä se odottaa tunne asiakkaasi -menettelyihin (Know Your Customer – KYC) liittyvien sellaisten tehtävien määrien ja vaihtelujen kasvavan, jotka on toteutettava tulevan ja toistuvien määräaikaisten KYC-arviointien ja muiden korjaustoimenpiteiden yhteydessä tyypillisesti tiukoissa määräajoissa. Yleisesti erä 1 sisältää erilaisia KYC-menettelyihin ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä tehtäviä sekä verosäännösten noudattamiseen liittyviä tehtäviä, mutta pääasiassa erän yhteydessä on varmistettava, että EIR:n vastapuolten KYC-asiakirjat ovat kattavat ja ajan tasalla. Erän 2 yhteydessä pyydetään asiatuntijaneuvonnan toimittamista EIR:n KYC-työryhmän tukemiseksi joko tapauskohtaisissa sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä tai muuhun vaatimustenmukaisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai strategista tukea EIR:n KYC-menettelyjen kehittämiseksi edelleen markkinoiden parhaiden käytäntöjen mukaisesti. EIR:n KYC-menettelyistä vastaava johtaja ja soveltuvin osin Compliance Transaction -yksikön johtaja valvovat puitesopimuksen osapuoliksi valittuja palveluntarjoajia.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
3664000.00 EUR
66100000
Välitavoitteet
23/11/2021 00:00
17/12/2021 23:59
20/12/2021 14:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Erikoistuneiden palvelujen hankinta EIR:n KYC-menettelyistä vastaavan yksikön / EIR:n Compliance Transaction -yksikön tukemiseksi toistuvien KYC-menettelyihin liittyvien tehtävien ja muiden vaatimustenmukaisuuteen liittyvien...
Erikoistuneiden palvelujen hankinta EIR:n KYC-menettelyistä vastaavan yksikön / EIR:n Compliance Transaction -yksikön tukemiseksi toistuvien KYC-menettelyihin liittyvien tehtävien ja muiden vaatimustenmukaisuuteen liittyvien tehtävien (mukaan luettuna verosäännösten noudattaminen) suorittamisessa ensimmäisenä ja/tai toisena toimenpiteenä. Lisätietoja annetaan tehtävänkuvauksen kohdassa 4.1 ja 4.2.
Erä 2
Erikoistuneiden palvelujen hankinta neuvonnan antamiseksi EIR:n KYC-menettelyistä vastaavalle yksikölle / EIR:n Compliance Transaction -yksikölle rahanpesun torjuntaan ja KYC-menettelyihin liittyvien merkityksellisten sääntelyyn...
Erikoistuneiden palvelujen hankinta neuvonnan antamiseksi EIR:n KYC-menettelyistä vastaavalle yksikölle / EIR:n Compliance Transaction -yksikölle rahanpesun torjuntaan ja KYC-menettelyihin liittyvien merkityksellisten sääntelyyn liittyvien ja muiden muutosten sekä markkinoiden parhaiden käytäntöjen osalta. Lisätietoja annetaan tehtävänkuvauksen kohdassa 4.1 ja 4.2.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2021/S 227-596334
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
23/11/2021 00:00